ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΝΤΡΑΓΚΙ

Ralph Orlowski / Reuters
Ioannis Petropoulos
http://mylandingrunwaycom