Διακυβέρνηση

Παγκόσμιος οδικός χάρτης για το θαλάσσιο σχεδιασμό

Στέλλα Κυβέλου | Δημοσιεύθηκε 18.03.2017
Στέλλα Κυβέλου

Ανέκαθεν, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός νοείτο ως η στρατηγική χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση, η διαχείριση και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τρόπον ώστε να μετριάζονται, αν όχι να ελαχιστοποιούνται συγκρούσεις και αρνητικές επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, να αυξάνονται οι συνέργειες και να προωθείται η διασυνοριακή και η διεθνής συνεργασία.

Κι αν οι δήμαρχοι κυβερνούσαν τον κόσμο;

Στέλλα Κυβέλου | Δημοσιεύθηκε 11.01.2017
Στέλλα Κυβέλου

Σε μια εποχή μάλιστα που τα έθνη-κράτη είναι περισσότερο ελλειματικά από ποτέ, που οι εθνικές αρχές αγκυρωμένες πάνω στη μονοκαλλιέργειά τους και περιχαρακωμένες στα σύνορα τους τείνουν περισσότερο προς συγκρούσεις παρά προς συνεργασίες και εταιρικότητες (το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα στην Ευρωπαική κρίση που αποτελεί πρωταρχικά κρίση εθνών-κρατών) οι πόλεις είναι αυτές που αντιμετωπίζουν καλύτερα τις παγκόσμιες προκλήσεις στα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, στη μετανάστευση και στην πολιτική ασύλου, στο εμπόριο, στην υγεία, στην εγκληματικότητα και στην τρομοκρατία, στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση.

H κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων σήμερα

Στέλλα Κυβέλου | Δημοσιεύθηκε 27.10.2017
Στέλλα Κυβέλου

Η μέση πυκνότητα μιας ευρωπαϊκής πόλης -ελάχιστη για να διατηρηθεί η αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών- είναι 3.000 κάτοικοι ανά τ.χλμ. Οι Βορειοαμερικανικές πόλεις με μέση πυκνότητα 1.600 κατοίκους ανά τ.χλμ. έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να συντηρήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ οι πόλεις της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής είναι πολύ πιο συμπαγείς με πυκνότητες 4000-8000 κατοίκους ανά τ.χλμ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών πόλεων είναι άλλωστε το σχετικά μικρότερο μέγεθός τους. Μόνο το Παρίσι και το Λονδίνο, μπορούν να θεωρηθούν μεγαπόλεις (megacities) με πληθυσμό μόλις πάνω από 10 εκατομμύρια.

Περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία

Ζέφη Δημαδάμα | Δημοσιεύθηκε 03.02.2017
Ζέφη Δημαδάμα

Οι τριμερείς διάλογοι οργανώνονται με 2-3 βασικούς ομιλητές ανά θεματική, οι οποίοι αντιπαρατίθενται (debate) υποστηρίζοντας δυναμικά, με επιχειρήματα τη δική τους άποψη. Χωρίς αποκλεισμούς, οι ομιλητές αμοιβαία και ισοδύναμα εκθέτουν τις θέσεις τους ενώ ταυτόχρονα προσκαλούνται να συμμετέχουν με παρεμβάσεις, ομάδες συμφερόντων που σχετίζονται με το θέμα, θεσμικοί φορείς, πανεπιστήμια, πολιτικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλοι.