ελιαμεπ

Λευκή Βίβλος για την ελληνική εξωτερική πολιτική, άμυνα και ασφάλεια

Θάνος Ντόκος | Δημοσιεύθηκε 15.03.2017
Θάνος Ντόκος

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι κεντρικό στόχο της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αποτελέσει η αποφυγή της στρατηγικής περιθωριοποίησης και η επιστροφή στην κατηγορία των «φυσιολογικών χωρών». Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η αντικειμενική αξιολόγηση των αδυναμιών και δυνατοτήτων της χώρας και η άμεση έναρξη μιας διαδικασίας συσσώρευσης διπλωματικού κεφαλαίου και επανάκτησης στρατηγικού ρόλου, σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Παρουσίαση του ΕΛΙΑΜΕΠ: Η «Λευκή Βίβλος για την Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια»

HuffPost Greece | Newsroom | Δημοσιεύθηκε 09.03.2016

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) παρουσιάζει την ...

Κατερίνα Πρίφτη

To «σχέδιο Μέρκελ» για το προσφυγικό. Ο ρόλος που πρέπει να «παίξουν» Ελλάδα και Τουρκία και η εκστρατεία των ακροδεξιών δυνάμεων

HuffingtonPost.com | Κατερίνα Πρίφτη | Δημοσιεύθηκε 02.02.2016

Πόσο «ευρωπαϊκή» είναι η προσφυγική κρίση και κατά πόσο οι προτάσεις που έχουν πέ...

Διαγωνισμός συγγραφής επιστημονικών άρθρων από το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ

HuffPost Greece | Newsroom | Δημοσιεύθηκε 27.08.2015

Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής ...

Είναι αλήθεια ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας;

Κυριάκος Φιλίνης | Δημοσιεύθηκε 04.06.2016
Κυριάκος Φιλίνης

Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι αναγκαία η εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισής της, διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση από αυτήν που αναλογεί στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών, δεδομένου ότι άλλες ηλικιακές ομάδες επλήγησαν σφοδρότερα από την ανεργία και παράλληλα αντιμετωπίζουν δυσχερέστερες εργασιακές προοπτικές.

Είναι αλήθεια ότι η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για σειρά ετών είναι εφικτή;

Μαριάνθη Αναστασάτου | Δημοσιεύθηκε 14.05.2016
Μαριάνθη Αναστασάτου

Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως αρκετές χώρες στο παρελθόν έχουν πετύχει τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων για σημαντικό διάστημα. Η μελέτη αυτών των περιπτώσεων έχει δείξει πως η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για σειρά ετών διευκολύνεται από τους εξής παράγοντες: υψηλό αρχικό έλλειμμα και χρέος, μεγάλη διάρκεια περιοριστικών πολιτικών, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, χαλαρή νομισματική πολιτική, ικανή χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και χαμηλή ανισότητα.

Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται;

Γεωργία Καπλάνογλου | Δημοσιεύθηκε 30.06.2015
Γεωργία Καπλάνογλου

Το παράδοξο της συνύπαρξης χαμηλών φορολογικών εσόδων και υψηλών ονομαστικών φορολογικών συντελεστών εξηγείται προφανώς από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Δεν έχουν όμως όλοι οι φορολογούμενοι τις ίδιες δυνατότητες ή προθέσεις φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι υπερφορολογούνται την ίδια στιγμή που άλλοι δεν πληρώνουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί.

Είναι αλήθεια ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι υπερβολικά μεγάλος;

Στέλλα Λαδή | Δημοσιεύθηκε 16.06.2015
Στέλλα Λαδή

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα δεν είναι αναγκαστικά υπερβολικά μεγάλος, καθώς οι δημόσιες δαπάνες ναι μεν είναι υψηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά το ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποκλίνει σημαντικά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Είναι αλήθεια ότι τα χρήματα που δανειστήκαμε προορίζονται για την αποπληρωμή χρεών και τη διάσωση των τραπεζών;

Χρήστος Τριαντόπουλος | Δημοσιεύθηκε 26.05.2015
Χρήστος Τριαντόπουλος

Είναι αλήθεια ότι το ιστορικά μεγάλο ύψος της χρηματοδότησης επιτρέπει, αν όχι τροφοδοτεί, την ανάπτυξη σεναρίων και προσεγγίσεων που, όμως, πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να διερευνηθεί η διοχέτευση των 226,9 δισ. ευρώ του μηχανισμού στήριξης (73 δισ. ευρώ από το 1ο πρόγραμμα και 153,9 δισ. ευρώ από το 2ο πρόγραμμα) που εκταμιεύθηκαν ως τα μέσα του 2014.

Είναι αλήθεια ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μόνο για εισπρακτικούς λόγους ή/και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων;

Αθανάσιος Πετραλιάς | Δημοσιεύθηκε 11.05.2015
Αθανάσιος Πετραλιάς

Μεταρρυθμίσεις ή λήψη μέτρων; Δυο όροι που πολλές φορές συγχέονται πολιτικά και δημοσιογραφικά.Η ειδοποιός διαφορά συνίσταται στο ότι οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με διαρθρωτικές αλλαγές που στοχεύουν στο κοινό όφελος και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας μακροχρόνια, επιδιώκοντας αλλαγή προς το καλύτερο. Αντίθετα, η λήψη μέτρων συνδέεται περισσότερο με εισπρακτικούς λόγους ή λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

6 απαντήσεις για τον ISIS, το Κομπάνι και το ρόλο Δύσης και Ανατολής από τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Θάνο Ντόκο

HuffPost Greece | Κατερίνα Πρίφτη | Δημοσιεύθηκε 07.03.2015

Η HuffPost Greece με αφορμή την ανθρωπιστική αποστολή από την Ελλάδα στο λαό του Κομπάνι ...

Κατανοώντας την ελληνική κρίση: απαντήσεις σε 10 καίρια ερωτήματα

HuffPost Greece | Δημοσιεύθηκε 26.02.2015

Ξεκινάει σήμερα μια νέα σειρά κειμένων με γενικό τίτλο «Κατανοώντας την ελληνική ...

Είναι αλήθεια ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;

Σταύρος Ζωγραφάκης | Δημοσιεύθηκε 28.04.2015
Σταύρος Ζωγραφάκης

Η εξέλιξη της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης υποδηλώνει ότι η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, όμως, επιδεινώνεται σε όρους τιμών. Οι μειώσεις των μισθών δε μεταφράστηκαν σε οφέλη στις τιμές των εξαγωγών. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους εμπορικού ισοζυγίου συνδέεται με τη μείωση των εισαγωγών και όχι με την αύξηση των εξαγωγών.