δασολόγιο

Πάντα το δέντρο, ποτέ το δάσος

Νίκος Μηλαπίδης | Δημοσιεύθηκε 10.11.2016
Νίκος Μηλαπίδης

Να η κατάσταση που παρουσιάζει το εθνικό μας δασολόγιο το 2015: Ως σήμερα έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες που αντιστοιχούν μόλις στο 0,56% της ελληνικής επικράτειας, ενώ εκείνοι που έχουν αναρτηθεί αντιστοιχούν μόνο στο 1,12%. Συνολικά οι δασικοί χάρτες που έχουν καταρτιστεί φθάνουν στο 22,57% και υπό κατάρτιση βρίσκεται το 32,18%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ), το υπόλοιπο 45,2% δεν έχει καν ανατεθεί. Την ίδια στιγμή το 30% των πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρησμούς με σκοπό την καταπάτηση των εκτάσεων.