Διαδικτυακές Διαφημίσεις Τρίτων

Μερικές από τις διαφημίσεις που βλέπετε στον Ιστότοπο επιλέγονται και παρέχονται από τρίτα μέρη, όπως δίκτυα διαφημίσεων, διαφημιστικές εταιρείες, διαφημιστές και πάροχοι ομάδων ακροατών (audience segment providers). Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για σας και τις online δραστηριότητές σας, είτε στον Ιστότοπο είτε σε άλλους δικτυακούς τόπους, μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών για νακατανοήσουν τα ενδιαφέροντά σας και να σας μεταδώσουν διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες σε αυτά.
Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα αρχεία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.
Μην ξεχνάτε ότι από την πλευρά μας ( η TheHuffingtonPost Holdings LLC και η Farosnet Α.Ε.) δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ασκούμε έλεγχο στις πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουν τα εν λόγω τρίτα μέρη και οι πρακτικές πληροφοριών τους δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να σας παρέχουν τρόπο να επιλέξετε να μην χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, πολλά διαφημιστικά δίκτυα τρίτων είναι μέλη του IAB («IAB»). Για να εξαιρεθείτε από τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουν μέλη της ΙΑΒ για διαφήμιση με ανάλυση συμπεριφοράς, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιούν αυτά τα διαφημιστικά δίκτυα και για να δείτε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουν, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον Ιστότοπο της ΙΑΒ.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των πληροφοριών σας για την παροχή διαφημίσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, θα συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, αλλά αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέρουσες για εσάς.