ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μελέτη για τις ανέσεις των νοικοκυριών

Sooc.gr

Το 54,4% του συνόλου των κανονικών κατοικιών της χώρας (3.468.307 κατοικίες) διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης, ενώ το 45,6% (2.903.594) δεν έχουν μόνωση, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα εν λόγω στοιχεία προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, και αφορούν σε ανέσεις κατοικιών/ νοικοκυριών.

Βάσει της μελέτης, ποσοστό 59,2% των κατοικούμενων κανονικών κατοικιών διαθέτει κάποιο είδους μόνωσης, ενώ το 40,8% δεν διαθέτει κανένα είδος. Αντίθετα, στις κενές κανονικές κατοικίες, το μεγαλύτερο ποσοστό, 54,3%, δε διαθέτει κανένα είδος μόνωσης και το 45,7% διαθέτει κάποιο είδος.

Όπως προκύπτει, η Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών με κάποιο είδος μόνωσης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με 71,5%, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών χωρίς μόνωση με 78,8%.

Επίσης, από τα στοιχεία της Απογραφής προκύπτει ότι 3.842.325 νοικοκυριά (ποσοστό 92,9%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για το μαγείρεμα, 2.576.083 (66,7%) ότι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους και 2.047.645 (49,5%) ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για ζεστό νερό.

Αυτοκίνητα και θέσεις στάθμευσης

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.540, από τα οποία 1.255.683 (30,4%) δεν διαθέτουν αυτοκίνητο, 1.881.231 (45,5%) διαθέτουν ένα αυτοκίνητο, 839.035 (20,3%) διαθέτουν δύο αυτοκίνητα και 158.591 (3,8%) διαθέτουν πάνω από δύο αυτοκίνητα. Όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης, από το σύνολο των νοικοκυριών, 2.727.304 νοικοκυριά δεν διαθέτουν θέση στάθμευσης (66%), 1.066.490 (25,8%) διαθέτουν μία, 288.186 (7%) διαθέτουν δύο, ενώ 52.560 (1,3%) διαθέτουν πάνω από τρεις..

Το 4,6% των νοικοκυριών που δεν έχουν αυτοκίνητο διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης, ενώ ποσοστό 46,9 % των νοικοκυριών που έχει ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης. Το 53,1% των νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο δεν διαθέτει θέση στάθμευσης.

Ο μικρότερος μέσος αριθμός αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό εμφανίζεται στις Σποράδες με 0,7 αυτοκίνητα / νοικοκυριό, ενώ ο μεγαλύτερος στην Ανατολική Αττική με 1,4 αυτοκίνητα / νοικοκυριό.

Πρόσβαση στο Ίντερνετ

Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 65,2%, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας το μικρότερο ποσοστό με μόλις το 13,4% των νοικοκυριών της να έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ανακύκλωση

Από το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, το 51% προωθεί απορρίμματα για ανακύκλωση και το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι 16,8%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης (22,5%) εμφανίζεται στα νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη έχουν μέση ηλικία 20- 29 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό ανακύκλωσης (11,3%) παρατηρείται στα νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη έχουν μέση ηλικία 60- 69 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που προωθούν απορρίμματα για ανακύκλωση παρουσιάζεται στην περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών (ποσοστό 81,1%), ενώ ακολουθούν οι περιφερειακές ενότητες Σύρου και Νότιου Τομέα Αθηνών με ποσοστό 75,3%. Τα χαμηλότερα ποσοστά νοικοκυριών που προωθούν απορρίμματα για ανακύκλωση παρουσιάζονται στις περιφερειακές ενότητες Καρπάθου (ποσοστό 1,5%) και Θάσου (ποσοστό 1,6%).

Στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Περιβαλλοντικών Δεδομένων για τα Απόβλητα της Eurostat για το 2011, υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης εμφανίζουν η Γερμανία με 45%, η Ιρλανδία με 37% και το Βέλγιο με 36%. Η Ιταλία με 21% και η Ελλάδα και η Ισπανία με 15%, βρίσκονται περίπου στο μέσο της κατάταξης, ενώ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης εμφανίζουν η Ρουμανία με 1%, η Βουλγαρία με 3% και η Μάλτα με 7%. Τα στοιχεία αφορούν στην ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων, δηλαδή των αποβλήτων εκείνων που στο μεγαλύτερο βαθμό παράγονται από νοικοκυριά, αλλά σε αυτά μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνονται απόβλητα από μικρές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία δεν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα της απογραφής.

Popular in the Community