ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/11/2014 07:54 EET | Updated 25/11/2014 07:55 EET

Οδηγός «απόδρασης» από μία βίαιη σχέση

dblight

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας ενημερώνει, μέσα από αυτόν τον λεπτομερή οδηγό, κάθε γυναίκα που κακοποιείται στη συντροφική, ερωτική ή συζυγική της σχέση (αλλά και κάθε άλλο άτομο που ενδιαφέρεται για αυτήν), για το τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να απευθυνθεί και ποιες είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα συστήματα υγείας-πρόνοιας, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης στη χώρα μας.

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost

Sponsored Post