Πανεπιστημιακή αστυνομία ζητά η ΟΝΝΕΔ

Πανεπιστημιακή αστυνομία ζητά η ΟΝΝΕΔ
huffpost greece

Συνέντευξη Τύπου με θέμα τις εξελίξεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποίησε η ΟΝΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Σάκης Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στις καταλήψεις, στον παράνομο χαρακτήρα τους στηλιτεύοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες μειοψηφίες εκμεταλλεύονται την έλλειψη κανόνων για να κλείνουν τις σχολές και να εξυπηρετούν τους κομματικούς τους σκοπούς.

Επίσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης για τα πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και να σταματήσει η ανομία και η ασυδοσία στα ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα.

Στη συνέχεια, έθιξε την έλλειψη ειδικού νόμου που να ορίζει τη λειτουργία του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, όπως ορίζει το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος και την ανάγκη έστω και τώρα για την θεσμοθέτησή του.

Ακόμα, υπογράμμισε τη σημασία της επαναφοράς της φοιτητικής εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησης ενώ τόνισε την ανάγκη για θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να υπάρξει μικτή χρηματοδότηση στα ιδρύματα τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από ιδιωτικές χορηγίες αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο σχετικά με την έρευνα στα Πανεπιστήμια κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, προανήγγειλε ενημερωτική καμπάνια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για τα ζητήματα αυτά, με τίτλο «Εκπαιδευτική Επανάσταση για ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ». Η καμπάνια θα περιλαμβάνει συναντήσεις με φορείς και συζήτηση πάνω στις προτάσεις αυτές με σκοπό την δημιουργία συνθηκών συνεννόησης και ομοψυχίας, ώστε να συγκροτηθεί ένα νέο, σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα που να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.ογρ

Στη συνέχεια, οι δύο Γραμματείς της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανέλυσαν τις 9+1 προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στα Ανώτατα Ελληνικά Ιδρύματα. Οι προτάσεις μας για μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι:

1. Πανεπιστημιακή Φύλαξη: Ίδρυση Ειδικού Σώματος

Δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης, το οποίο θα υπερασπίζεται τη νομιμότητα, θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων και τη σωματική ακεραιότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της εισόδου στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διεθνή πρότυπα και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των πρυτανικών αρχών. Σκοπός του σώματος φύλαξης είναι η πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και η άμεση επέμβαση για την αποτροπή της βίας ενώ θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση μη τήρησης της νομιμότητας.

Προτείνεται μέσα στα μεγάλα campus να δημιουργηθούν ειδικοί σταθμοί φύλαξης, να υπάρχουν μπάρες και τα μέλη των ιδρυμάτων να εφοδιαστούν με ταυτότητες εισόδου.

2. Οργάνωση Φοιτητικού Κινήματος: Νέο θεσμικό πλαίσιο και νέο όργανο

Ψήφιση ειδικού νόμου όπως ορίζει το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, που να ορίζει με σαφήνεια τη λειτουργία και την οργάνωση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, αλλά και των Συλλόγων.

Κατάργηση της ανενεργής ΕΦΕΕ και δημιουργία νέας ένωσης σε πανελλαδικό επίπεδο για φοιτητές και σπουδαστές, το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών στα ΤΕΙ και αναγνώρισή τους από την Πολιτεία.

Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων και τη θέσπιση κανόνων, ώστε να αποτρέπεται μειοψηφίες να κλείνουν τα ιδρύματα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Ο Σύλλογος θα πρέπει να εκπληρώνει μερικές σημαντικές προϋποθέσεις όπως, καταστατικό κατατεθειμένο στο οικείο πρωτοδικείο, επίσημη σφραγίδα η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, προσωποπαγές Διοικητικό Συμβούλιο, διαφάνεια στη διοίκηση και τα οικονομικά και αναγνώριση από τον Οργανισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Κατάργηση των παραταξιακών πλαισίων στις Γενικές Συνελεύσεις και αντικατάστασή τους με προτάσεις χωρίς κομματική χροιά, που θα άπτονται των φοιτητικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων.

Θέσπιση προσωποπαγών Διοικητικών Συμβουλίων, με ονομαστική εκπροσώπηση που εκλέγονται από τους φοιτητές.

Εισαγωγή των θεματικών ομάδων εργασίας, με στόχο την ενημέρωση του συλλόγου γύρω από επιστημονικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα.

Φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων.

Καθορισμός εκλογικών κανονισμών κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα ορίζουν κοινή εκλογική διαδικασία σε όλους τους Συλλόγους.

Δημοσίευση κοινών αποτελεσμάτων για τις εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3. Εκπροσώπηση των φοιτητών μέσω των Συλλόγων στα όργανα των Ιδρυμάτων

Συγκεκριμένη ποσόστωση στην εκπροσώπηση φοιτητών στα όργανα βάσει των αποτελεσμάτων των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών μέσω των φοιτητικών Συλλόγων.

Συμμετοχή μόνο σε όργανα που αφορούν ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα.

Αναλογική θα πρέπει να είναι και η συμμετοχή των εκπροσώπων των Συλλόγων στην Σύγκλητο για ανώτερα ζητήματα.

Με αυτό διασφαλίζονται οι διαδικασίες καθώς οι φοιτητές που θα μετέχουν θα εμφανίζονται και θα εκφράζονται επώνυμα και θα δεσμεύονται από το περιεχόμενο των λόγων τους. Με αυτό τον τρόπο θα εκπροσωπείται η πλειοψηφία των φοιτητών.

4. Αναθεώρηση άρθρου 16

Ίδρυση μη κρατικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, οι φοιτητές θα αποφεύγουν τη μετανάστευση, θα σπουδάζουν στη χώρα τους και δεν θα ξοδεύονται σε άλλες χώρες χρήματα για σπουδές

Υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας σπουδών.

Άμεση αναθεώρηση του άρθρου 16 με την προϋπόθεση τα μη κρατικά πανεπιστήμια να βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Μικτή Χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων

Πάγια θέση μας είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πέρα από την τακτική χρηματοδότηση, την οποία τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα πρέπει να λαμβάνουν ούτως ή άλλως από το Κράτος, προτείνουμε την επιπλέον κρατική χρηματοδότηση με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βάση την κατάταξή τους θα λαμβάνουν και το ανάλογο bonus που θα ορίζει την προηγούμενη χρονιά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αξιοποίηση της μέχρι και σήμερα ανεκμετάλλευτης ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων. Τα έσοδα που προέρχονται από τη μίσθωση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων καθώς και τα έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν συμπληρωματικές πηγές εσόδων σε πολλές χώρες.

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας υστερούν σημαντικά στην άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει εδώ και δεκαετίες με αποτέλεσμα την παραγωγή αποτελεσμάτων.

Απευθείας χορηγίες στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμούς, ιδιώτες, ιδρύματα με τη μορφή κληροδοτημάτων.

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από ιδιώτες / εταιρίες / οργανισμούς και φορείς.

Προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δημιουργία summer schools με δίδακτρα για φοιτητές του εξωτερικού.

6. Εξωστρέφεια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων με δίδακτρα για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Δημιουργία παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων υψηλού επιπέδου στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή αλλά και σε χώρες με υψηλές μελλοντικές προοπτικές (π.χ. Κίνα, Ινδία).

Προώθηση διεθνών συνεργασιών με υψηλού επιπέδου ιδρύματα του εξωτερικού στη διαμόρφωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών στις εγκαταστάσεις τους.

Παγκόσμια προώθηση των ελληνικών σπουδών μέσω ενός νέου τύπου ευέλικτου ακαδημαϊκού ιδρύματος αξιοποιώντας το διαδίκτυο, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα δεκάδες πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού που ειδικεύονται στον τομέα αυτό. Οι κλασικές ελληνικές σπουδές (φιλοσοφία, ελληνική γλώσσα, αρχαιολογία κ.λπ.) είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός και αναγνωρίσιμος πόρος γνώσης που διαθέτουμε στην Ελλάδα με μεγάλη παγκόσμια ζήτηση.

7. Σύνδεση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την αγορά εργασίας

Διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών.

Ευρύτερος προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την προσαρμογή τους στις απαιτούμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Δημιουργία τεχνολογικών θερμοκοιτίδων με δυνατότητες δημιουργίας τεχνολογικών καινοτομιών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συνεργασία με εταιρείες ή/και υπερεθνικές αγορές.

Σύνδεση των γραφείων διασύνδεσης και σταδιοδρομίας με τα τοπικά επιμελητήρια με στόχο την καλύτερη ενημέρωση γύρω από διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Χορήγηση δανείων για νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες για έναρξη επαγγέλματος πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους με εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο και χαμηλό επιτόκιο.

Την υποχρεωτική ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των σχολών για την λήψη του πτυχίου.

Αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΕΙ της χώρας.

8. Δημιουργία νέων Υποδομών για στέγαση των φοιτητών

Εκμετάλλευση δημοσίων κτιρίων για την δημιουργία φοιτητικών εστιών για τους αδύνατους οικονομικά φοιτητές.

Χορήγηση κινήτρων σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευάσουν ιδιωτικές εστίες συμβεβλημένες με το Κράτος, στις οποίες ο φοιτητής – σπουδαστής θα πληρώνει χαμηλό μίσθωμα (συνέχιση και ενίσχυση της μεθόδου ΣΔΙΤ).

Επέκταση επιδόματος στέγασης στους φοιτητές

9. Ενίσχυση Διδακτικού – Διοικητικού Προσωπικού

Την μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με σκοπό την στελέχωσή τους σε διοικητικές θέσεις.

Την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητικών αναγκών.

Την άμεση αποκατάσταση στις προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ για πιστώσεις που είχαν ήδη εξαγγελθεί.

10. Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με την ολοκλήρωση του Γυμνασίου να αποφασίζει ο μαθητής αν θα ακολουθήσει ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όσοι ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση θα εντάσσονται στο Λύκειο όπου μετά από διετή φοίτηση θα λαμβάνουν το δίπλωμα ικανότητάς τους, που είναι το σημερινό απολυτήριο.

Απεμπλοκή του Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σημερινή Τρίτη λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος.

Με ευθύνη του Συμβουλίου Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα γίνεται διδασκαλία ανά τομείς γνωστικών αντικειμένων (ανθρωπιστικών, υγείας, τεχνολογικών και θετικών, οικονομικών & διοίκησης, νομικών και κοινωνικών, πολυτεχνικών) και προετοιμασία για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μικτό σύστημα εξετάσεων που θα αποτελείται από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα που θα ορίζουν τα τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών σε αυτά.

Η διδασκαλία του προπαρασκευαστικού έτους θα γίνεται στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των εισακτέων θα καθορίζεται με πρόταση των Τμημάτων.