ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/12/2014 10:36 EET | Updated 15/12/2014 12:33 EET

Ένωση Δανειοληπτών: Αφηρημένος ο Κώδικας Τραπεζών. Έχουν γίνει πλειστηριασμοί 1ης κατοικίας

Eurokinissi

Όπως επεσήμανε στη HuffPost Greece, ο Μιχάλης Κούβαρης, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Σκρέκα, σχετικά με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, υπήρχε σε ισχύ αναστολή πλειστηριασμών μέχρι 31/12 η οποία έθετε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να ισχύουν:

  • η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
  • η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ (εντός αυτού του ποσού οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες να μην υπερβαίνουν τις 15.000)
  • καθαρό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς τις κρατήσεις να μην υπερβαίνει τις 35.000

Σημειώνεται ότι σε αυτά υπάρχει προσαύξηση 10% εάν υπάρχει 67% και άνω αναπηρία.

Η βασική συζήτηση, όπως υπογράμμισε ο κ. Κούβαρης, αυτό που συζητείται, είναι το αν θα παραταθεί αυτό το καθεστώς. «Ο Κώδικας δεοντολογίας είναι κάτι ξεχωριστό: ισχύει όντως από 1/1/15 και έχει μέσα ένα πακέτο με πάρα πολλές καινούριες εξωδικαστικές ρυθμίσεις στις τράπεζες, δηλαδή για συνεννόηση μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας απευθείας, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο».

Μέσα σε αυτό, τόνισε, υπάρχει αφηρημένη γενική αναφορά προστασίας, αλλά χωρίς να τίθενται όρια και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση.

Αναλυτικότερα, στον κώδικα αναφέρονται οι εξής αρχές:

«Πρώτη αρχή: όταν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, όλοι οι εμπλεοκόμεννοι πιστωτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μεταξύ τους ούτως ώστε να δώσουν επαρκή χρόνο (περίοδος αναστολής) για να ληφθούν και αξιολογηθούν πληροφορίες για τον δανειολήπτη, καθώς και για την ετοιμασία και αξιολόγηση προτάσεων για την επίλυση των οικονομικών δυσκολιών του δανειολήπτη. Εκτός και αν κάτι τέτοιο είναι ακατάλληλο στη συγκεκριμένη περίπτωση».

«Δεύτερη αρχή: κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστωτές θα πρέπει να συμφωνήσουν να απέχουν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων για την επιβολή των απαιτήσεών τους, με σκοπό τη μείωση του ανοίγματός τους προς τον δανειολήπτη, αλλά έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής η θέση τους σε σχέση με τους άλλους πιστωτές δεν θα τεθεί σε κίνδυνο».

Όπως επεσήμανε ο κ. Κούβαρης, αυτά είναι τα δύο άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας. «Κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών δεν έχει τεθεί μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας. Είναι δεσμευτικός, αλλά είναι αρκετά αφηρημένος ως προς το χρονικό πλαίσιο. Οι μόνες προστασίες που υπάρχουν είναι αυτή ως τις 31 /12 συν την προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη (Ν.3869-2010) που τροποποιήθηκε με τον Ν.4161-2013), που αφορά ουσιαστικά προστασία για τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε αυτόν».

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση χρειάζεται μια αναγκαστικού δικαίου ρύθμιση για το θέμα των πλειστηριασμών, είτε με προεδρικό διάταγμα είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου» τόνισε.

Σχετικά με περιπτώσεις πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας τον τελευταίο καιρό, δήλωσε ότι «έχουν υπάρξει περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί προγράμματα πλειστηριασμού και κατασχετήριες εκθέσεις αλλά οι περιπτώσεις στις οποίες το ακίνητο του δανειολήπτη έχει εκπλειστηριαστεί είναι λίγες, δεδομένων των μέσων άμυνας τα οποία υπάρχουν, αλλά και του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων εν γένει».