ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/01/2015 10:10 EET | Updated 15/01/2015 10:10 EET

Στα 20,7 εκατ. οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα Ιανουάριο με Σεπτέμβριο του 2014

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images
Tourists visit the Parthenon Temple at the Acropolis hill in Athens on October 12, 2014. Human rights lawyer Amal Alamuddin Clooney, wife of the Hollywood star George Clooney, will be visiting Athens next week to advise the Greek government in its battle to repatriate the ancient Parthenon sculptures that are presently on display in the British museum. The marbles were removed from the Acropolis in Athens by Lord Elgin, while Athens was under Ottoman control in the 19th century. She is expected to hold a series of meetings with government officials during her stay. AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Αύξηση της τάξης του 20% σημείωσε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, διαμορφωνόμενη στους 20.718.000 ταξιδιώτες, έναντι 17.267.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ των 28 με συμμετοχή 54,1% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 με συμμετοχή 37,6%. Την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 23,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 35,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 4.835 χιλ. ταξιδιώτες, και δευτερευόντως στην αύξηση των αφίξεων ταξιδιωτών από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 15,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 6.371 χιλ. ταξιδιώτες. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 21,2%.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,1% και 26,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αντιστοίχως. Επίσης, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν στις 1.807 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στις 1.164 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στις 487 χιλ. ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την εν λόγω περίοδο παρουσίασε πλεόνασμα 10.464 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.407 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.182 εκατ. ευρώ ή 10,9%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ταυτόχρονη αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 125 εκατ. ευρώ ή 8,9%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 20,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 7,5% ή 47 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 579 ευρώ.

Αναλυτικότερα, μείωση κατά 3,2% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014: 72,2 ευρώ, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013: 74,6 ευρώ), ενώ και η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 8,0 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 αυξήθηκε κατά 14,6% και διαμορφώθηκε στις 166 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν στα 12.001 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.397 εκατ. ευρώ και συμμετείχαν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 61,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στα 4.292 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,0%.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.856 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.542 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,2%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.730 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.037 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.397 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 11,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.104 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 21,9% και διαμορφώθηκαν στα 581 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο 94,8% την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, έναντι 95,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Όσον αφορά τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014: 85,7%, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013: 86,1%), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 3,5% του συνόλου, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013: 3,0%). Η αύξηση των εισπράξεων των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους κατά 10,1% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 969 εκατ. ευρώ ή 10,4%. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσίασαν αύξηση κατά 28,2%, γεγονός που είχε θετική επίδραση στη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014: 5,2%, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013: 4,5%).

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 166.232 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 έναντι 145.110 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 15,9% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ των 28 και στην παράλληλη αύξηση κατά 13,7% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ των 28. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ των 28 είναι αποτέλεσμα της αύξησης κατά 25,9% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ, καθώς και της αύξησης κατά 10,9% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Αύξηση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία κατά 4,9% και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 27,4% και 10,3% αντίστοιχα. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία κατά 6,2%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 23,8%.

Κρουαζιέρες

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 συνελέγησαν στοιχεία από 16 λιμένες της χώρας, όπου αφίχθη το 84,8% των κρουαζιερόπλοιων, ενώ για τα υπόλοιπα λιμάνια συνοπτικά στοιχεία αντλήθηκαν από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν 3.118 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013: 3.381 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων), με 3.947 χιλ. εξόδους επιβατών. Σημειώνεται ότι, για τα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα, δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 91,7% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,1 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, αντί 2,3 που είχαν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας μειώθηκαν κατά 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και ανήλθαν στα 369 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 56,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων , καθώς αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last-port), ενώ 312,7 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα, σύμφωνα με τη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά με συμμετοχή 37,9% στο σύνολο των εισπράξεων. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης με 15,0% και 10,0% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 89,2% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 86,1% των συνολικών αφίξεων επιβατών.

Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 εκτιμώνται σε 1.857 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν εκτός κρουαζιερόπλοιων εκτιμώνται σε 2.966 χιλ., εμφανίζοντας μείωση κατά 15,9%. Σημειώνεται ότι η μείωση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και η υποχώρηση του αριθμού των εξόδων των διερχόμενων επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια επηρέασε αρνητικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από κρουαζιέρα, παρόλο που ο αριθμός των αφικνούμενων ταξιδιωτών παρουσίασε μικρή μόνο πτωτική τάση.