ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/03/2015 12:36 EET | Updated 12/03/2015 12:45 EET

Ποιοι θα επιστρέψουν στη Δημοτική Αστυνομία

Sooc

Διευκρινήσεις για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, έδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θα επαναπροσληφθούν οι περίπου 300 που δεν είχαν μετακινηθεί σε άλλες θέσεις, θα επανέλθουν υποχρεωτικά στις θέσεις τους όσοι είχαν μετακινηθεί στην Ελληνική Αστυνομία και όσοι είχαν τοποθετηθεί με προσωρινούς πίνακες. Εθελοντική θα είναι η επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία, μόνο όσων είχαν μετακινηθεί (με τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ σε άλλες θέσεις, εκτός της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

«Το μέτρο εντάσσεται στην γενικότερη ρύθμιση για την επαναφορά των απολυμένων και σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, που αποσκοπεί όχι μόνον στην αποκατάσταση αδικιών, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών της διοίκησης. Η ρύθμιση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία σέβεται απολύτως τις παραπάνω αρχές. Ανασυστήνει μια υπηρεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους.

Με τη νομοθετική ρύθμιση κανένας πρώην δημοτικός αστυνομικός δεν χάνει τη δουλειά του. Οι απολυμένοι ή όσοι επρόκειτο να απολυθούν γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί αλλού επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση. Όπως συμβαίνει με όλους τους υπαλλήλους, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσοι έχουν τοποθετηθεί οριστικά παραμένουν στις νέες θέσεις τους. Όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά, αλλά με βάση προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές ή θα επιστρέψουν στην Δημοτική Αστυνομία. Οι μόνοι που υποχρεωτικά επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση του δημοτικού αστυνομικού είναι αυτοί που είχαν μετακινηθεί στην Ελληνική Αστυνομία, και τούτο διότι κρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ότι δεν ήταν λειτουργικά χρήσιμη η αξιοποίησή τους εκεί.

Το Υπουργείο , συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή εφάρμοσε ομοιόμορφους και αντικειμενικούς κανόνες, ίδιους για όλους τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους, ακολουθώντας, ως προς την εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, την γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων».