ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18/03/2015 12:33 EET | Updated 18/03/2015 12:33 EET

Αυτά είναι τα 5 πιο ισχυρά δηλητήρια στη γη

Υπάρχουν πολλά άρθρα με λίστες από τις πιο δηλητηριώδεις ουσίες, οι οποίες συχνά συγκεντρώθηκαν με βάση την οξεία τοξικότητα τους. Αυτή καθορίζεται από το LD50 (Lethal Dose 50), που ορίζεται ως η δόση που συνεπάγεται το θάνατο του 50% ενός πληθυσμού, κυρίως ποντικιών.

Συνήθως μετριέται σε δοσολογία που απαιτείται ανά μονάδα βάρους του ζώου. Αυτός είναι ένας σκληρός αλλά αντικειμενικός τρόπος να ποσοτικοποιηθεί πόσο θανατηφόρα είναι μια ουσία αλλά η συνολική τοξικότητα είναι πιο περίπλοκη από αυτό.

Οι τοξικολόγοι έχουν επίγνωση των περιορισμών του LD50 και για τεχνικούς, ηθικούς και νομικούς λόγους, οι μετρήσεις των τιμών στα ζώα είναι όλο και λιγότερο συχνές.

Σας παρουσιάζουμε τη λίστα των ουσιών που είναι πιο δηλητηριώδεις από τις τιμές που καταγράφουν σε LD50

Photo gallery Most Poisonous Substances See Gallery