ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
31/03/2015 14:08 EEST | Updated 31/03/2015 14:09 EEST

Τα ασφάλιστρα για την Κατοικία δεν είναι...απαγορευτικά

Stefan Ziese via Getty Images
House made of banknotes, symbolic image

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες προσπαθούν να κόψουν κάθε περιττό έξοδο, η ασφάλιση της περιουσίας μπορεί να φαντάζει ως... πολυτέλεια, μιας και δεν είναι υποχρεωτική, πλην των οχημάτων και του ακινήτου που έχει αποκτηθεί μέσω στεγαστικού δανείου.

Ωστόσο οι μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια πολλά σπίτια σε όλη την Ελλάδα λόγω φυσικών καταστροφών κυρίως αλλά και... αμέλειας των διδιοκτητών, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό στο θέμα ασφάλισης των ακινήτων. Από τη στιγμή μάλιστα που το κόστος ασφάλισης δεν είναι δα και...απαγορευτικό, μιας και σε μηνιαία βάση η επιβάρυνση είναι αρκετά χαμηλό.

Το κόστος της ασφάλειας μιας κατοικίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι π.χ. η περιοχή, η παλαιότητα, ο τύπος του σπιτιού (διαμέρισμα ή μονοκατοικία, κύρια ή εξοχική), το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (η αξία του κτιρίου, η αξία του περιεχομένου ), οι ασφαλιζόμενες καλύψεις, κ.λπ.

Γενικότερα, ένα καλό ασφαλιστικό πρόγραμμα κατοικίας προσφέρει κάλυψη για πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνό, σεισμό, έκρηξη, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Η Interamerican, μέσω της δημοφιλούς υπηρεσίας Anytime, προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προγράμματα για στεγαστικά δάνεια σε σχέση με αυτά που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες, με τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες.

Αναλυτικότερα, η Anytime προσφέρει τρία βασικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν την κατοικία τους:

Economic: Πρόκειται για το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια, το οποίο καλύπτει το κτίριο της κατοικίας και απευθύνεται σε όσους έχουν στεγαστικό δάνειο. Είναι το βασικό πακέτο ασφάλισης που απαιτούν οι τράπεζες. Εκτός από την πυρκαγιά και τον σεισμό, το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές στο ακίνητο από έκρηξη, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δέντρων, κλαδιών και στύλων, τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς επίσης και ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές. Καλύπτονται ακόμη η αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη, έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά, δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και τέλος η αναλογία κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων.

Value: Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια. Καλύπτει το κτήριο της κατοικίας και απευθύνεται σε όσους είναι κάτοχοι στεγαστικών δανείων, αλλά η τράπεζααπαιτεί επιπλέον καλύψεις (διαρροή/θραύση σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα, κ.α.). Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Economic και επιπλέον καλύψεις για πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα, για διαρροή/ θραύση σωληνώσεων και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω. Καλύπτει ακόμη ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ ληστείας, απώλεια ενοικίων και δόσεις στεγαστικού δανείου.

Premium: Πρόκειται για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της Anytime για κάλυψη κάθε κινδύνου τόσο για το κτίριο, όσο και για το περιεχόμενο της κατοικίας. Προσφέρει όλες τις καλύψεις των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, καθώς επίσης και καλύψεις ζημιών που μπορεί να προκληθούν από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ή κάποιων ηλεκτρικών συσκευών και από θραύση τζαμιών. Καλύπτει τέλος την κλοπή περιεχομένου, κακόβουλες ενέργειες, γενική αστική ευθύνη και νομική υποστήριξη.