ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28/04/2015 12:22 EEST | Updated 28/04/2015 13:10 EEST

Σχέδιο νόμου για τη νομιμοποίηση των καταθέσεων στην Ελβετία με ευνοϊκή φορολόγηση φέρνει η κυβέρνηση

ASSOCIATED PRESS
Greece's Finance Minister Gikas Hardouvelis, holds a clear case with two flash drives containing the new state budget for 2015 at the Greek parliament in Athens, on Friday, Nov. 21, 2014. Greece’s government has submitted its 2015 budget to Parliament, predicting the debt-ridden country’s economy will emerge from recession with growth of 2.9 percent and a primary surplus _ income without taking into account interest payments on outstanding debt _ of 3 percent of gross domestic product. The blue envelop reads ''Hellenic Republic, Finance Ministry.'' (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Σχέδιο νόμου για την εθελοντική δήλωση των καταθέσεων στην Ελβετία, προκειμένου να νομιμοποιηθούν με την καταβολή ενός μικρού φόρου, πρόκειται να καταθέσει η κυβέρνηση τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Ελβετό υφυπουργό για Διεθνή Οικονομικά Θέματα Jacques de Watteville.

Ο κ. Βαρουφάκης προσέθεσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η οποία στη συνέχεια θα δώσει τη δυνατότητα στην ελβετική κυβέρνηση να εκδώσει πολιτική διακήρυξη, με την οποία θα καλούνται οι ελβετικές τράπεζες να ζητήσουν από τους καταθέτες τους να αποκαλύψουν στις ελληνικές αρχές τις καταθέσεις που διατηρούν στην Ελβετία, προκειμένου να επωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεων του νέου νόμου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όπως εξήγησε ο Έλληνας υπουργός είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών, καθώς η ελβετική κυβέρνηση, μετά από την επικείμενη υπογραφή συμφωνίας με την ΕΕ, θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με το καθεστώς αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που ισχύει και με τις υπόλοιπες τρίτες χώρες.

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης, είναι η συνέχεια της πρώτης συνάντησης που είχε η ελβετική αντιπροσωπεία στις 26/03/2015 με τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά και τον κ. Νικολούδη, από την οποία προέκυψε η ανάγκη επανεκκίνησης κι εντονότερης συνεργασίας των φορολογικών αρχών των δύο χωρών στο μέλλον.

Τέλος, ο κ. Βαρουφάκης διέψευσε σημερινό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση μελετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει:

«1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να μεταφέρουν ή να δηλώσουν εντός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσης τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή ....τις εκατό (%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, οφείλετε φόρος με συντελεστή... (%) επί της αξίας των καταθέσεων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφάλαια αυτά πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένα ή επενδεδυμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

2. Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εγκατεστημένου στην Ελλάδα με “δήλωση- εξουσιοδότηση” του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που προβαίνει στη μεταφορά της κατάθεσης. Κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων, η ημεδαπή τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου που οφείλεται και τον αποδίδει με ειδική δήλωση στη ΔΟΥ που ανήκει, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Ειδικά για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής, ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο με ειδική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που υποβάλλεται από την παράγραφο 1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2014-ΦΕΚ Α' 170), εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση το άρθρο αυτό.

3. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με το τραπεζικό και Φορολογικό απόρρητο για τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή ζητούν πληροφορίες για την εφραρμογή του.

4,Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για τα κεφάλαια που εισάγει. Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησης τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) και του εισοδήματος που δηλώνεται η προσδιορίζεται από την Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της “δήλωσης-εξουσιοδότησης” του προσώπου που προβαίνει στη μεταφορά της κατάθεσης, ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης με την οποία οι τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης με την οποία οι ίδιοι οι υπόχρεοι αποδίδουν τον οφειλόμενο σε ποσοστό...% φόρο στο Δημόσιο καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γι ατην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6.Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ...( ) μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι Ελληνικές Αρχές ενεργοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις, που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Sponsored Box