ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/05/2015 12:32 EEST | Updated 06/05/2015 12:32 EEST

Την παραπομπή σε δίκη 40 προσώπων για τα δανεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ζητά η εισαγγελέας Εφετών

eurokinissi

Εδώλιο για σαράντα πρόσωπα, που εμπλέκονται στην υπόθεση με τα δάνεια, που δόθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε «ημέτερους», με χαριστικούς όρους και επισφαλείς συμβάσεις, δείχνει η εισαγγελέας εφετών Μαρία Σουκαρά, η οποία πρότεινε την παραπομπή τους σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η διερεύνηση και η αποκάλυψη της μεγάλης υπόθεσης είχε ξεκινήσει από τον τότε πρόεδρο της Αρχής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου και σημερινό υπουργό Επικρατείας κατά της Διαφθοράς και της Φοροδιαφυγής Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος είχε εξαπολύσει ένα πραγματικό... «σαφάρι», όχι μόνο για να εντοπιστούν χρηματικά ποσά, που εκτιμάται ότι, μεταφέρθηκαν και διακινήθηκαν μέσω της Τράπεζας, με τρόπο, ώστε να καμουφλαριστεί η εγκληματική τους προέλευση, αλλά και για να δεσμευτούν τα χρήματα αυτά, προκειμένου να αποδοθούν στο ελληνικό δημόσιο.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο τότε πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης, μέλη της διοίκησης, που χορήγησε τα δάνεια, οι επιχειρηματίες, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φέρονται ότι, ωφελήθηκαν από τα δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν τη χρονική περίοδο 2008 – 2010.

Τα αδικήματα για τα οποία παραπέμπονται σε δίκη είναι:

  • απάτη από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσης, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ,
  • απιστία από κοινού, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ
  • άμεση συνέργεια στην ως άνω, υπό στοιχείο β΄ πράξη, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ,
  • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,
  • άμεση συνέργεια.
Την τελική απόφαση, για το αν τελικά θα παραπεμφθούν σε δίκη οι κατηγορούμενοι, θα λάβει το τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών.

Οπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στον εισαγγελική πρόταση: “Στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που διενήργησε στο Τ.Τ. η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με αντικείμενο την αξιολόγηση των συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το Τ.Τ. δραστηριοποιείτο παραδοσιακά κυρίως στη στεγαστική πίστη, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις προς δημόσιες επιχειρήσεις. Από το έτος 2008, παρατηρήθηκε αρκετά σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του στην επιχειρηματική πίστη, με τη μορφή εταιρικών Ομολογιακών Δανείων.

Συγκεκριμένα, το έτος 2008, η τότε Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την χρηματοδότηση επιχειρήσεων με Ομολογιακά Δάνεια, εμφανίζοντας αρκετά σημαντική επέκταση το έτος 2009. Τουναντίον, το έτος 2011 και το Α' εξάμηνο του έτους 2012, σημειώθηκε μείωση σε όλα σχεδόν τα επιμέρους δανειακά χαρτοφυλάκια.

Όπως όμως, παρατηρούν οι αρμόδιοι Επιθεωρητές της ΤτΕ, η ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων του Τ.Τ. στην επιχειρηματική πίστη συντελέστηκε από την Τράπεζα, χωρίς η τελευταία να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει κανονισμό πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να υφίσταται κανονισμός του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου (Επενδυτική Υπο-Επιτροπή) και χωρίς να έχει διασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων, καθώς και υποδομών για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Σε σχέση δε με την πολιτική δανειοδότησης της Τράπεζας, οι αρμόδιοι Επιθεωρητές της ΤτΕ επισημαίνουν, ότι μεγάλο μέρος του συνόλου των δανειοδοτήσεων με την μορφή Ομολογιακών Δανείων, καθώς και το σύνολο των πιστοδοτήσεων προς δύο θυγατρικές του Τ.Τ., που χορηγήθηκαν από το έτος 2008, θεωρούνται υψηλού πιστωτικού κινδύνου, γεγονός που αποτυπώνεται στην εκτιμηθείσα πιθανή ζημία, η οποία ανέρχεται σε 23,2% επί του ελεγχθέντος δείγματος Ομολογιακών Δανείων και σε 21,0% επί των πιστοδοτήσεων προς τις θυγατρικές.

Περαιτέρω δε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες, κατά την εισήγηση, έγκριση και παρακολούθηση των δανειοδοτήσεων, ήτοι: διενεργήθηκαν χρηματοδοτήσεις κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών ή και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής, τόσο ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου όσο και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες, η τήρηση των οποίων θα συνέβαλε στην καλύτερη αξιολόγηση και στην αποφυγή ανάληψης υψηλού πιστωτικού κινδύνου, καθώς και στην καλύτερη παρακολούθηση της σχέσης.

Σε πολλές μάλιστα, περιπτώσεις δανειοδοτήσεων, οι οποίες θα εκτεθούν αναλυτικότερα στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αδύναμη κεφαλαιακή βάση των πιστούχων, ανεπαρκής προσδιορισμός του σκοπού των δανειοδοτήσεων, ελλιπής παρακολούθηση της διάθεσης των κεφαλαίων, αλλά και σημαντικές ελλείψεις στα εισηγητικά σημειώματα, με ανεπαρκή τεκμηρίωση των προτεινόμενων πιστοδοτικών ορίων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε γενικές γραμμές περιγραφόμενων, διαχειριστικών επιλογών της Διοίκησης της Τράπεζας ήταν, να ανέλθει η συνολική εκτιμηθείσα ζημία της περιουσίας της στο ποσό των 209.768.000 ευρώ, με την συνολική ανεπάρκεια προβλέψεων να διαμορφώνεται στο ποσό των 88.077.000 ευρώ- συγκεκριμένα η πιθανή ζημία για τις ελεγχθείσες επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις, μέρος των οποίων θα εκτεθεί αναλυτικότερα στη συνέχεια, ανήλθε στο ποσό των 208.154.000 ευρώ και επακόλουθα η ανεπάρκεια των προβλέψεων ανήλθε στο ποσό των 87.699.000 ευρώ.

Όπως μάλιστα, σημειώνεται χαρακτηριστικά, η ζημία του Τ.Τ., που εκτιμήθηκε για πιστούχους που, άμεσα ή έμμεσα, οι δανειοδοτήσεις τους προέρχονται από εκταμιεύσεις διενεργηθείσες από το έτος 2008 και εξής, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και ενδεικτική του κινδύνου που οι τελευταίες περικλείουν, όπως αναφέρεται στα συνημμένα Πορίσματα Ελέγχου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος (ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).”