Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε μια περίοδο, όπου η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μιας επιχείρησης έχει λάβει μια πρωτόγνωρη δυναμική, τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να αδράξουν την ευκαιρία και να ανταποκριθούν στη μεγάλη πρόκληση και πίεση που υφίστανται. Πλέον, δεν αρκεί να στηρίζονται στις γνώσεις και τα επιτεύγματα του παρελθόντος, αλλά να εξασφαλίσουν την αέναη μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων, την υιοθέτηση καινούργιας τεχνογνωσίας και εργαλείων, την ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων.

Αυτές τις δημιουργικές ανησυχίες σε δύο δυναμικά γνωστικά αντικείμενα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων μας, έρχεται να ικανοποιήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία για Στελέχη Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα μερικής φοίτησης (part-time) και τους επιτρέπει να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Στοχεύει στο να εφοδιάσει τα στελέχη με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται με επιτυχία στην ψηφιακή πλέον οικονομία και στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και μεγάλη επαγγελματική πείρα, το οποίο κάνει χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας παγκοσμίως και προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει, ακόμα, ένα κύκλο εισηγήσεων από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, για εφαρμοσμένες στρατηγικές μάρκετινγκ & επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και νέες τάσεις στο ελληνικό επιχειρείν.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι πτυχίο από Ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης (τουλάχιστον 3 ετών).

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως 1/6/2015.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ.