ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19/05/2015 17:20 EEST | Updated 19/05/2015 17:26 EEST

Παρέμβαση Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης

HuffPost Greece

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανέπτυξε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ειδική Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, με θέμα την πρόληψη της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν:

«Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, με έμφαση τη συνεργασία μας με φορείς του διαδικτύου, με στόχο την αποτροπή της χρήσης τους για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Επίσης, θα εντείνουμε την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μέσω της δημιουργίας Κέντρου Αριστείας για τη συλλογή και διάδοση τεχνογνωσίας με σκοπό την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα θέματα της τρομοκρατίας: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής», όπως επίσης, και την περαιτέρω συνεργασία στα θέματα της μετανάστευσης.

Sponsoed Post