ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
29/05/2015 08:44 EEST | Updated 29/05/2015 08:44 EEST

Μειώθηκε η χορήγηση δανείων τον Απρίλιο

sooc.gr

Μείωση κατά 2,4% εμφάνισαν οι χορηγήσεις των τραπεζών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός της μείωσης εμφανίζει μία σχετική σταθεροποίηση, καθώς τον Μάρτιο οι χορηγήσεις σε ετήσια βάση είχαν καταγράψει μείωση κατά 2,5%.

Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 542 εκατ. ευρώ, καθώς οι αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους ήταν μεγαλύτερη από τις εκταμιεύσεις νέων δανείων.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2015, ήταν αρνητική κατά 261 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,0%, από -2,2% το Μάρτιο του 2015.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -2,2%, από -2,6% το Μάρτιο του 2015, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 120 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 483 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Απρίλιο του 2015, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 140 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 4 εκατ. ευρώ).

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν οριακά θετική κατά 1 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2014: αρνητική καθαρή ροή 5 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παρέμεινε στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 282 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο του 2015 ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -3,1%, από -3,0% το Μάρτιο του 2015 .