ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/09/2015 05:02 EEST | Updated 12/09/2015 05:03 EEST

Πλήρη και άμεση πρόσβαση στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αποκτούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας

Markus Brunner via Getty Images
Hand reaching for the word Bankdaten, German for Banking information with tweezers in a binary code

Την πλήρη και άμεση άμεση πρόσβαση στο σύνολο των αναλυτικών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, κάθε φυσικού και νομικού προσώπου αλλά και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών, εξασφαλίζουν πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.

Η σχετική απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη περί επέκτασης και τροποποίησης του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1957/11.9.2015).

Με αυτή αντιμετωπίζονται βασικά γραφειοκρατικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος και τα οποία δεν είχαν επιλυθεί μέχρι σήμερα. Η απόφαση υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 62 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013).

Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.

«Η υπογραφή αυτής της υπουργικής απόφασης, θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, μειώνοντας τόσο τον χρόνο διενέργειας των ελέγχων όσο και το διοικητικό κόστος αυτών. Η ολοκλήρωση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που έχει προταχθεί ως εθνικός στόχος από την Ελληνική Πολιτεία» αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.