ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2015 10:01 EEST | Updated 29/09/2015 10:01 EEST

Αυξημένη η κίνηση στα ΚΤΕΟ. Τα πρόστιμα για όσους δεν περάσουν από έλεγχο τα οχήματά τους. Οι καταληκτικές ημερομηνίες

Eurokinissi

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση ιδιοκτητών Ι.Χ. Οχημάτων και δικύκλων στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς λήγει αύριο Τετάρτη η πρώτη καταληκτική προθεσμία από τις συνολικά τρεις που έχουν προβλεφθεί.

Εκτιμάται ότι από τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα και τα περίπου ένα εκατομμύριο δίκυκλα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, μόλις το 30% από αυτά έχουν ελεγχθεί. 

Σημειώνεται ότι εάν οι οδηγοί για τους οποίους η προθεσμία ελέγχου ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη δεν έχουν προγραμματίσει ραντεβού με κάποιο ΚΤΕΟ τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο καθυστέρησης 65 ευρώ, ενώ θα χρειαστεί να πληρώσουν 50 ευρώ, όσο, δηλαδή κοστίζει ο τεχνικός έλεγχος

Επίσης θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 450 ευρώ σε περίπτωση τροχαίου ελέγχου.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ σε όλους τους ιδιοκτήτες ΙΧ, στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο των έξι μηνών, από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει τρεις νέες ειδικές προθεσμίες για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) προκειμένου οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα αποφυγής του προαναφερθέντος προστίμου των 150 ευρώ και ταυτόχρονα, να μην επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπροθέσμου, που προβλέπεται παγίως από την κείμενη νομοθεσία για όσους είναι εκπρόθεσμοι άνω των έξι μηνών.Κι αυτό, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το συγκεκριμένο τέλος μειωμένο, δηλαδή 33 ευρώ αντί 65 ευρώ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες ελέγχου κατά τις οποίες ισχύουν οι ειδικές ευνοϊκές εκπτώσεις και τα οχήματα θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο, ορίζονται ως εξής :

Α. Έως 30/9/2015 για τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει 6 μήνες από την

καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από 30/6 του 2014

Β. Έως 31/10/2015 για τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει 6 μήνες από την

καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014.

Γ. Έως 31/11/2015 για τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει 6 μήνες από την

καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015.