ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/10/2015 12:36 EEST | Updated 06/10/2015 12:51 EEST

Νέα υπόσχεση της κυβέρνησης προς τα ομόφυλα ζευγάρια πως θα ψηφιστεί άμεσα το σύμφωνο συμβίωσης

ASSOCIATED PRESS
A couple kiss each other during the EuroPride parade in Madrid, Saturday, June 30, 2007. Spain, predominantly Roman Catholic, had for centuries been under the moral guardianship of the church. Homosexuality was decriminalized in 1979 and today Spain has some of the most liberal gay rights legislation in the world allowing same sex couples to adopt children and making a legislation that made homosexual rights equal to those of heterosexuals in areas including inheritance and workplace benefits. (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)

Νέα υπόσχεση από την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο πως θα έρθει σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο βάσει της οποία θα προβλέπεται η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Συγκεκριμένα ο υπουργός, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων έκανε λόγο για μια «νέα μορφή συμφώνου κοινωνικής συμβίωσης με αναγνώριση γάμου ομόφυλων και ετερόφυλων» και όπως δεσμεύτηκε θα φέρει το θέμα στη Βουλή σε άμεσο χρόνο.

Σημειώνεται πως το σχετικό νομοσχέδιο, που αποτελούσε μια από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης σε επίπεδο ατζέντας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαρκές αίτημα της ΟΛΚΕ, είχε δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση το καλοκαίρι αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο συμβίωσης, όπως περιγραφόταν αυτό στο σχετικό νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσούνης προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Η προώθηση της ιδιωτικής αυτονομίας, δηλαδή του σεβασμού της ιδιωτικής βούλησης των μερών. Τα μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύμφωνα όμως με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διατηρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, εφόσον το επιθυμούν, ακόμη και σε κληρονομικά θέματα. Εάν ωστόσο δεν το επιλέξουν, έχουν πλήρη δικαιώματα, περιουσιακά και κληρονομικά.

Η ανάγκη προστασίας των οικογενειακών σχέσεων και εμπέδωσης της αρχής της ισότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις των μερών. Ο νέος νόμος αντιλαμβάνεται τα δύο μέρη ως ισότιμα, αλλά δεν παραβλέπει την κοινωνική πραγματικότητα που απαιτεί την προστατευτική παρέμβαση του νομοθέτη. Έτσι, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ρυθμίζονται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Για παράδειγμα, τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου κ.λπ.

Επιδιώκεται η ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής αυτονομίας και της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων, με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πρόκειται μεν για μια σύμβαση, δημιουργούνται ωστόσο οικογενειακές σχέσεις μεταξύ αυτών που την συνάπτουν.

Αναγνωρίζονται στα μέρη δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής,αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπως επισημαίνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην πλειονότητα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άτομα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης αποκτούν καθεστώς παρόμοιο με αυτό των έγγαμων και πρόσβαση σε πλήθος δικαιωμάτων.

Τα σύμφωνα συμβίωσης, το 2014 αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2013 σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν κατ' έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας. Εάν επεκταθεί το δικαίωμα σύνταξης συμφώνου συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια η αύξηση αναμένεται να είναι κατακόρυφη.

Sponsored Post