ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/10/2015 15:50 EEST | Updated 19/10/2015 15:58 EEST

Την Τετάρτη, ως κατεπείγον, ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την 20ετή παραχώρηση του Ιπποδρόμου

Eurokinissi

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον ΟΔΙΕ.

Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις» εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη από την Ολομέλεια.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τα οφέλη για το Δημόσιο αφορούν:

  • Καταβολή τιμήματος ύψους 40.501.000, 00 ευρώ, καταβλητέο κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.
  • Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει την καταβολή του τριάντα τοις εκατό (30%) του Μικτού Κέρδους (Gross Gaming Revenues) του Παραχωρησιούχου για κάθε ημερολογιακό μήνα, μέρος του οποίου θα διατίθεται για τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του κλάδου των ιπποδρομιών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τις σχετικές διαδικασίες, ο ΟΔΙΕ παραχωρήθηκε στην OPAP Investment Ltd που προσέφερε το μεγαλύτερο τίμημα.

Η σύμβαση, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΠΑΠ για τον ΟΔΙΕ, είχε υπογραφεί στις 24 Απριλίου.

Ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση (μέσω της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ που θα έχει τη διαχείριση του ιπποδρομιακού στοιχήματος), να διεξάγει έναν ελάχιστο αριθμό «ζωντανών» ιπποδρομιών. Σε περίπτωση αθέτησης, θα καταβάλει στο Δημόσιο ποινική ρήτρα 2.700 ευρώ για κάθε ιπποδρομία που υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού.

Το 30% των μικτών κερδών του ιπποδρομιακού στοιχήματος θα πηγαίνουν στο Δημόσιο και ειδικότερα, το 24% θα καλύπτει την καταβολή των επάθλων για τις διεξαγόμενες ζωντανά ιπποδρομίες, το 1,5% θα δίδεται στη Φίλιππο Ένωση και το υπόλοιπο 4,5% στα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο, έως επτά έτη από την έναρξη εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ (31 Οκτωβρίου 2015) αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα συλλογικής, διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου από «τους πάσης φύσεως δανειστές» για «οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής». Επίσης, «δεν επιτρέπεται η κήρυξη της ΟΔΙΕ σε πτώχευση», ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ετών δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις και το ακίνητο ιδιοκτησίας του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο.

Διαβάστε αναλυτικά: