ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23/10/2015 10:47 EEST | Updated 23/10/2015 10:47 EEST

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,6% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Sooc

Κατά 1,6% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν (ΜΚΕΝ) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα διαμορφώθηκε από τα 29,9 στα 29,5 δισ. ευρώ.

Η μείωση ευθύνεται κυρίως στην αύξηση των πληρωμών τρεχόντων φόρων εισοδήματος κλπ κατά 7,6% και στη μείωση των εισπράξεων από τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά 53,3%. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή από 32,7 δισ. σε 33,1 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -12,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -9,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Επίσης, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11) μειώθηκαν κατά 4,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.