ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2015 08:58 EET | Updated 29/10/2015 10:35 EET

Σε δικαστήρια και εισαγγελίες ως γραμματείς οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών

sooc

Άλλο είχαν μάθει να κάνουν και άλλα θα κάνουν από εδώ και πέρα. Ο λόγος; Για ορισμένες από τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες επαναπροσλήφθησαν από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,Νίκου Παρασκευόπουλου μεταφέρονται σε θέσεις γραμματέων και δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για το ΦΕΚ με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2015, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας».

Η απόφαση όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά. Οι καθαρίστριες ωστόσο από την πλευρά τους αναφέρουν πως οι μετατάξεις είναι νόμιμες και έγιναν καθαρά με βάση τα προσόντα που διαθέτουν, καθώς ορισμένες από αυτές είναι ακόμη και κάτοχοι τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Διαβάστε τη σχετική υπουργική απόφαση

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νόμιμες οι μετατάξεις

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το υπουργείο Δικαιοσύνης στην οποία χαρακτηρίζει τις μετατάξεις των καθαριστριών ως νόμιμες.

«Οι συγκεκριμένες μετατάξεις που απασχολούν κατά την τελευταία περίοδο, πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τους. Η ύπαρξη όλων των σχετικών προσόντων και η ανταπόκριση στα προβλεπόμενα κριτήρια έχει προκύψει με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Για παράδειγμα η ένταξη των υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 7 του Ν. 4325/2015 και έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επίσης επισημαίνεται ότι οι ίδιες μετατάξεις εγκρίθηκαν προηγουμένως από τα αρμόδια δικαστικά (υπηρεσιακά) συμβούλια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ας σημειωθεί ότι η έναρξη της διαδικασίας κινητικότητας και αξιολόγησης των προσόντων για μετάταξη ανάγεται στο έτος 2013 (άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4172/2013), ενώ πίνακας των αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014» προσθέτει το υπουργείο.

Στη Βουλή το θέμα από το «Ποτάμι»

Το θέμα των μετατάξεων των υπαλλήλων έφτασε όμως και στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού Κ. Μπαργιώτας.

Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Μπαργιώτας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι πέραν της μετάταξης με υπουργική απόφαση υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης, υπήρξε και μεταβολή της εργασιακής σχέσης τους, με περιπτώσεις «προαγωγής» και «αναβάθμισής» τους.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, μεταξύ των οποίων η μονιμότητα. Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα, για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) τον Υπουργό Οικονομικών

και γ) τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια

Σύμφωνα με το ν. 4325/2015, δόθηκε η δυνατότητα σε υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, να ενταχθούν στο σύστημα «μετατάξεως – μεταφοράς προσωπικού» στις «υπηρεσίες του Δημοσίου». Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση η μετάταξη ορισμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας (Β΄2305/2015) σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Άξιον απορίας είναι το γεγονός ότι εκτός της μεταβολής της εργασιακής σχέσης των εν λόγω υπαλλήλων υπήρξαν και περιπτώσεις «προαγωγής» τους και «αναβάθμισης» της κατηγορίας και του κλάδου τους (από Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γραμματέων).

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μεταξύ των οποίων η μονιμότητα.

Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει, η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Σε αντίστοιχη περίπτωση και κατόπιν προσφυγής, με την υπ΄ αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Γ΄ 601/14.6.2013), κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή, ορισμένοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάχθηκαν στα (πολιτικά-ποινικά) δικαστήρια. Με την τότε κατατεθείσα αίτηση ακύρωσης υποστηρίχθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η μετάταξη σε μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων ΙΔΑΧ από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς επιχειρείται παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών με παρέμβαση της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είναι σύννομη η υπ΄ αριθμ. 7162 οικ. (Β΄ 2305/2015) Υπουργική Απόφαση με την υπ΄ αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην έκδοση της βάση της οποίας ακυρώθηκαν αντίστοιχες μετατάξεις υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας;

2. Βάσει ποιου σκεπτικού και τεκμηρίωσης τα αρμόδια Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ενέκριναν τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και διαφορετικό κλάδο από αυτόν που κατείχαν στον φορέα προέλευσης τους;

3. Σε ποιο ακριβώς σημείο του ν. 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης σε καθεστώς μόνιμης και πλήρους απασχόλησης;»

Sponsored Box