ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/11/2015 07:33 EET | Updated 05/11/2015 07:39 EET

Κομισιόν: Στο 1,4% η ύφεση το 2015 για την Ελλάδα. Στο 1,3% το 2016

iAaki antoAana plaza

Η «αυξημένη αβεβαιότητα» και η «εισαγωγή των ελέγχων κεφαλαίου» οδηγεί την ελληνική οικονομία πίσω σε ύφεση 1,4% το 2015 και 1,3% το 2016 σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης (2,7%) το 2017.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα φτάσει το +1,6% το 2015 η οποία θα ενισχυθεί στο 1,8% το 2016 και στο 1,9% το 2017. Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι ανάπτυξη +1,9% το 2015, 2% το 2016 και 2,1% το 2017.

Παράλληλα, στην Ελλάδα ανακόπτεται η πτωτική τάση της ανεργίας, καθώς από 25,7% το 2015 θα διαμορφωθει στο 25,8% το 2016 ενώ θα μειωθεί στο 24,4% το 2017. Στην Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις είναι 11%, 10,6% και 10,3% και στην ΕΕ 9,5%, 9,2% και 8,9% για το 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί στο -4,6% του ΑΕΠ το 2015 (από -3,6 το 2014) και να μειωθεί και πάλι στο -3,6% το 2016 και -2,2% το 2017.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 194,8% του ΑΕΠ ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2016 στο 199,7% και να αρχίσει να μειώνεται το 2017 (195,6%).

Ο αποπληθωρισμός -1% το 2015 θα εξελιχθεί σε πληθωρισμό το 2016 στο 1% και στο 0,9% το 2017.

Τέλος, οι επενδύσεις αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω το 2015 (-10,2%), και το 2016 (-2%) για να αυξηθούν κατά 14,7% το 2017.

(Με πληροφερίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)