ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20/11/2015 11:47 EET | Updated 20/11/2015 11:47 EET

Γιώργος Στασινός: «Σήμερα και η αδράνεια είναι ευθύνη»

TEE

Τον απολογισμό του για το πρώτο εξάμηνο στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ, με τίτλο «Έργα & 189 ημέρες» παρουσίασε σήμερα σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που ζούμε πρέπει όλοι μας να εστιάζουμε στο αποτέλεσμα και να προχωρούμε γρήγορα σε πράξεις και όχι σε λόγια. «Σήμερα και η αδράνεια είναι ευθύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Στασινός. Για αυτόν τον λόγο ανέφερε όσα πραγματικά πέτυχε και υλοποίησε το ΤΕΕ το τελευταίο εξάμηνο, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά σε όσα ακόμη τρέχουν ή βρίσκονται υπό συζήτηση. Ειδικότερα για το κομμάτι του έργου του ανέφερε:

Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους μηχανικούς

·«nomopedia…Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς

Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα απαραίτητα αρχεία κάτω από τρεις κατηγορίες: Νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), Εγκύκλιοι και Συχνές ερωτήσεις. Το ΤΕΕ προχώρησε στη συγκέντρωση αυτής της πληροφορίας με ίδια μέσα και θα ενημερώνει τη βάση δεδομένων σε τακτική βάση, εισάγοντας τα κείμενα τυχόν νέας νομοθεσίας και νέες εγκυκλίους.

·Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα των ιδιωτικών έργων και μελετών, με πληροφόρηση για την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία σε συνδυασμό με τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, τη σχετική μεθοδολογία και διαδικασίες, αλλά και καταγραφή και επεξεργασία αντίστοιχων επιμέρους ζητημάτων που απασχολούν συχνά τους μηχανικούς και χρήζουν διευθέτησης από το αρμόδιο υπουργείο μέσω νομοθετημάτων ή εγκυκλίων.

·Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσίας φοροτεχνικής υποστήριξης των μηχανικών από οικονομολόγους-λογιστές, συνεργάτες του ΤΕΕ, με σκοπό την επίλυση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων  που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών.

·Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Το ΤΕΕ προσφέρει την νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης των μηχανικών από δικηγόρους του ΤΕΕ με σκοπό την επίλυση θεμάτων  νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους .

·Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ

Το ΤΕΕ υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας. Αυτό το σύστημα μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των μηχανικών και των πολιτών.

·Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων.

Το ΤΕΕ σχεδίασε, υλοποίησε και προχώρησε στη λειτουργία της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους πολίτες επιπλέον κίνητρα για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα.

Επιστημονικό έργο του ΤΕΕ

·Εκδήλωση ΤΕΕ με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας»

Το ΤΕΕ, ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ), διοργάνωσε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας”, όπου παρουσιάστηκαν ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠAΠEΝ) για τη χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας,  οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, ο νέος τρόπος σήμανσης των συσκευών θέρμανσης και η σημασία του, η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ΦΒ για ιδιοκατανάλωση, και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τη διαχείριση προστίμων αυθαιρέτων και συμψηφισμός προστίμου με έξοδα εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

·Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο ΕΣΔΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ανέλαβε πρωτοβουλία για την ευρύτερη δυνατή συζήτηση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, εκπροσώπων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), εκπροσώπων φορέων της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών.

Ασφαλιστικό των μηχανικών

·Προσφυγή του Προέδρου του ΤΕΕ στη δικαιοσύνη κατά των τελευταίων ασφαλιστικών διατάξεων (Ν.4337)

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που κάνουν προσωπικά χρήση της διάταξης για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας προσέφυγαν ενάντια των αποφάσεων που βασίζονται στις ασφαλιστικές διατάξεις του νόμου 4337 για τα προαπαιτούμενα τα οποία θίγουν περισσότερους από 20.000 μηχανικούς και μειώνουν τα έσοδα του ΕΤΑΑ

·Νομοθετική ρύθμιση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4331)

Το ΤΕΕ έπεισε το Υπουργείο Εργασίας για τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, όπως ισχύει και για τους άλλους αυταπασχολούμενους του ΟΑΕΕ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι νέοι μηχανικοί να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Παρεμβάσεις σε φορείς για τη διευκόλυνση των μηχανικών μετά τα capital controls

·Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις από το ΤΕΕ και την ΕΤΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων στους μηχανικούς

·Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αμέσως μετά την επιβολή των capital controls προέβη σε συνεχείς επαφές και παρεμβάσεις ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των περιορισμών στην καθημερινότητα των μηχανικών και σε συνεννόηση με τις τραπεζικές διοικήσεις, και ιδίως της κυρία Κατσέλη, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία δόθηκαν άμεσες λύσεις για το πέρασμα των πληρωμών των αμοιβών και των σχετικών επιβαρύνσεων (φόροι κλπ) σε ηλεκτρονική λειτουργία.

Άλλες συνεργασίες με φορείς

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ

Το ΤΕΕ και η ΚΕΔΕ υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με μεγάλο εύρος, σύμφωνα με το οποίο το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε σε θέματα όπως η συνεργασία του ΤΕΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ για την υποστήριξη των μικρότερων δήμων σε θέματα ΕΣΠΑ, η συνεργασία του ΤΕΕ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το θέμα της αξιοποίησης του Ελληνικού, η δημιουργία Task Force στο ΤΕΕ για την υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων, η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, το ζήτημα της καθυστέρησης από τα συναρμόδια Υπουργεία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και η οικονομική κατάσταση του ΤΕΕ.