Οι ισχυρότεροι στόλοι υποβρυχίων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Οι ισχυρότεροι στόλοι υποβρυχίων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Greek Navy officers of Pipinos submarine stand during a launch ceremony at Skaramanga shipyards near Athens, on Monday, Oct. 6, 2014. Greece launched the submarine Pipinos Monday, the first of three German-designed Type 214 submarines featuring an air-independent propulsion system. Its construction followed years of delays due to legal and technical disputes. (AP Photo/Petros Giannakouris)
Greek Navy officers of Pipinos submarine stand during a launch ceremony at Skaramanga shipyards near Athens, on Monday, Oct. 6, 2014. Greece launched the submarine Pipinos Monday, the first of three German-designed Type 214 submarines featuring an air-independent propulsion system. Its construction followed years of delays due to legal and technical disputes. (AP Photo/Petros Giannakouris)
ASSOCIATED PRESS

Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστό ότι «μέγα το της θαλάσσης κράτος»: Τα ισχυρά πολεμικά ναυτικά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ισχύος μιας χώρας, και ειδικά μιας υπερδύναμης, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να προβάλλει ισχύ και πολύ μακριά από τα χωρικά της ύδατα.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους υποβρύχιους στόλους, καθώς τα υποβρύχια αποτελούν τους πιο επικίνδυνους «κυνηγούς» των θαλασσών. Σε σειρά γραφημάτων του Naval Graphics παρατίθενται οι ισχυρότεροι στόλοι υποβρυχίων των περισσότερων χωρών κόσμου, με συνοπτική παρουσίαση των αριθμών και των τύπων σε Ευρώπη, Ασία και βόρεια Αφρική, καθώς και στο ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό του κόσμου, το USN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως παρουσιάζεται στο γράφημα, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στόλους της Ευρώπης.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα