ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/11/2015 08:45 EET | Updated 25/11/2015 08:45 EET

Εκτός στόχου τα έσοδα: Απόκλιση κατά 2,1 δισ. ευρώ στο 10μηνο του έτους

ANGELOS TZORTZINIS via Getty Images
Newly appointed Greek Deputy Finance Minister Tryfon Alexiadis delivers a speech during a handover ceremony of outgoing Deputy Finance Minister Nadia Valavani at the Finance Ministry in Athens on July 20, 2015. Greece's deputy finance minister Nadia Valavani resigned July 15, as parliament readied to vote on unpopular reforms needed to unlock a huge bailout from eurozone creditors. Greek banks reopened on July 20 after a shutdown lasting three weeks imposed by the government to avert a crash in the banking system over the country's debt crisis. AFP PHOTO / ANGELOS TZORTZINIS (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Έλλειμμα ύψους 793 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ανήλθε σε 2,448 δισ. ευρώ ενώ ο αναθεωρημένος στόχος του προσχεδίου Προϋπολογισμού του 2016 κάνει λόγο για έλλειμμα ύψους 2,881 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,532 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,654 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,424 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39,755 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,106 δισ. ευρώ ή 5,0 % έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36,660 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,898 δισ. ευρώ ή 4,9 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό 1,867 δισ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στα έσοδα:

Α) Άμεσων φόρων ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

Β) Φόρων στην περιουσία κατά 222 εκατ. ευρώ ή 12%,

Γ) Λοιπών άμεσων φόρων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

Δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 46 εκατ. ευρώ ή 1,4%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) Φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 243 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

Β) Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 84 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

Γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 185 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

Δ) Λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 51 εκατ. ευρώ ή 18,3%, και

Ε) το σύνολο των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 73 εκατ. ευρώ ή 2,3%.

Μειωμένες επιστροφών εσόδων

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,277 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 344 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (2,621 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,095 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 208 δισ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.464 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.438 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του αναθεωρημένου μηναίου στόχου κατά 150 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Οκτωβρίου 2015 οφείλεται κυρίως:

Α) στους φόρους στην περιουσία (πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ) κατά 201 εκατ. ευρώ,

Β) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 40 εκατ. ευρώ,

Γ) στον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 42 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα:

Α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 49 εκατ. ευρώ,

Β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 100 εκατ. ευρώ,

Γ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 105 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου 2015 ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 121 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου μηνιαίου στόχου (377 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 40.548 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.194 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.742 εκατ. ευρώ).

Μειωμένες και οι δαπάνες

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.727 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.822 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 395 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1.923 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 4,9%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 33 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 101 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 68 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 92 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις Γεωργίας, 24 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης, 22 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις συγκοινωνιακών φορέων και 19 εκατ. ευρώ για εκλογικές δαπάνες.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2.821 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.029 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.850 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.297 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.352 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 312 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.702 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.