ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/11/2015 07:13 EET | Updated 26/11/2015 07:13 EET

Ναι μεν κέρδη αλλά με πτώση για τη ΔΕΗ εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών

eurokinissi

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οδήγησαν σε ζημιογόνα αποτελέσματα της ΔΕΗ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους ενώ στο εννεάμηνο η επιχείρηση παραμένει κερδοφόρα αλλά με σημαντική μείωση των κερδών.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών χαμηλής και μέσης τάσης διαμορφώθηκαν σε 603 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015 έναντι 195,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014 (αύξηση κατά 407,7 εκατ. ευρώ). Για τους πελάτες υψηλής τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 64,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, παραμένοντας στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όταν ήταν 63,6 εκατ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμ. Παναγιωτάκης επισημαίνει ότι ο βαθμός είσπραξης των οφειλών προς την ΔΕΗ είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία, και η αντιμετώπισή του αποτελεί κυρίαρχο στόχο.

«Για το σκοπό αυτό, προσθέτει, εντείνουμε τις δράσεις μας έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Δημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών μας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πελατών μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύνσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελθόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των σχετικών διακανονισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί».

Ο κ. Παναγιωτάκης εκφράζει «συγκρατημένη αισιοδοξία» για τις εξελίξεις καθώς, όπως επισημαίνει ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δεδομένου ότι το σύνολο των 2,1 κατ. πελατών χαμηλής τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι 250.000, δη. το 11,9% οφείλει περίπου το 45% της συνολικής οφειλής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 21 κατ. ευρώ (2,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014 ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 63,3 κατ. ευρώ έναντι 116,2 κατ. ευρώ πέρυσι και τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,9 κατ. ευρώ έναντι 121,8 κατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014.

Στο τρίτο τρίμηνο, παρά την μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας κατά 244 κατ. ευρώ, η αύξηση των προβλέψεων κατά 304,9 κατ. ευρώ, είχε σαν αποτέλεσμα ζημίες προ φόρων ύψους 121,4 κατ. ευρώ έναντι κερδοφορίας 9 κατ. ευρώ πέρυσι.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)