ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/11/2015 06:19 EET | Updated 01/12/2015 11:23 EET

«ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ»: Εκστρατεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών πριν και μετά την εγκυμοσύνη

Φαιναρέτη

Στην εγκυμοσύνη και στους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό (περιγεννητική περίοδος), η γυναίκα καλείται να προσαρμοστεί σε μια πληθώρα πρωτόγνωρων και απαιτητικών συνθηκών. Την περίοδο αυτή συντελούνται πολύπλοκες διεργασίες, στις οποίες εμπλέκονται βιολογικοί, ψυχικοί, κοινωνικοί – περιβαλλοντικοί παράγοντες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των αλλαγών και αναπροσαρμογών, η περίοδος αυτή συχνά παραλληλίζεται με την αναπτυξιακή περίοδο της εφηβείας, στην οποία συντελούνται αλλαγές στο σώμα, στην αίσθηση του εαυτού, στις σχέσεις. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην περιγεννητική περίοδο ενδέχεται να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν συμπτώματα από όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών.

default

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ από τον Απρίλιο του 2014 πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών (perinatal mental disorders), όρος που αναφέρεται στις ψυχικές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν στην περίοδο της κύησης και το πρώτο διάστημα μετά τον τοκετό (επιλόχειες διαταραχές). Πιο συχνές είναι η επιλόχεια κατάθλιψη (10-15% του γυναικείου πληθυσμού) και οι αγχώδεις διαταραχές, ενώ πολύ πιο σπάνια (1 ή 2 στις 1000 γεννήσεις) εμφανίζεται η επιλόχεια ψύχωση, διαταραχή που πλήττει την επαφή του ατόμου με την πραγματικότητα και μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητά του.

Σε αυτά τα πλαίσια η Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» οργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Περιγενννητικές Ψυχικές Διαταραχές: Ενημέρωση και δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρας». Η HuffPost Greece, βρέθηκε εκεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες ενημέρωσαν το κοινό για τις περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές, όπως η επιλόχεια κατάθλιψη, και για τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη του νεογνού και του βρέφους, παρουσιάζοντας δράσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες περιγεννητικής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπισή τους.

default

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις αναπτυγμένες χώρες, το 10% των εγκύων και το 13% των νέων μητέρων υποφέρουν από ψυχικά προβλήματα, κυρίως κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα ποσοστά ανεβαίνουν στο 15.6% για τις έγκυες και στο 19.8% για τις νέες μητέρες. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία για την Ελλάδα, το 50-85% των νέων μητέρων αναπτύσσουν μια ήπιας έντασης και παροδική μορφή επιλόχειας δυσφορίας (baby blues), που διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την κατάθλιψη. Το 10-15% των νέων μητέρων αναπτύσσουν επιλόχεια κατάθλιψη και το 0,1 - 0,2% των νέων μητέρων αναπτύσσουν επιλόχεια ψύχωση (Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κατάθλιψη, 2008) στοιχεία που συνάδουν με τα πορίσματα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τα οποία συγκλίνουν στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των συμπτωμάτων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη γυναίκα, το παιδί αλλά και σε όλη την οικογένεια, και επισημαίνουν την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης των εν λόγω συμπτωμάτων ήδη από την εγκυμοσύνη.