Αυτοί οι χάρτες είναι έργα τέχνης

Αυτοί οι χάρτες είναι έργα τέχνης

Από την στιγμή που τα κράτη άρχισαν να οριοθετούν τα σύνορά τους υπήρξαν πολλοί που γοητεύτηκαν με την δημιουργία χαρτών. Αρχικά καθόριζαν τον τρόπο που κατανοούμε τον κόσμο και έπειτα τον περιέγραφαν γεωγραφικά αλλά και πολιτικά.

Το "Worlds Revealed," ένα νέο blog της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου δημιουργήθηκε το Νοέμβριο και περιλαμβάνει ορισμένους από τους παλαιότερους χάρτες από το αρχείο της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου. Οι χάρτες χρονολογούνται από το 1500 και μέσα από αυτούς βλέπουμε από πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς και εθνικά πάρκα μέχρι και ολόκληρο το σύμπαν.

Don't Make Maps Like this Anymore

Πήγαινε στην αρχική σελίδα