ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/01/2016 07:43 EET | Updated 03/01/2016 07:49 EET

Έκπτωση φόρου έως και 70% για αδήλωτα εισοδήματα που θα επαναπατρισθούν και θα επενδυθούν

A Binder labeled wit the word Taxes, calculator and european currency isolated on white background
kunertus via Getty Images
A Binder labeled wit the word Taxes, calculator and european currency isolated on white background

«Ενενήντα χώρες μας παρέχουν πληροφορίες για τα εισοδήματά σου. Έλα σ’ εμάς πριν έρθουμε εμείς σ’ εσένα». Με αυτό το επιθετικό μήνυμα όπως σημειώνει δημοσίευμα της Καθημερινής, το υπουργείο Οικονομικών θα προσπαθήσει να πείσει όσους έχουν αδήλωτα εισοδήματα στο εξωτερικό να τα επαναπατρίσουν.

Πλέον η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε γίνεται άμεσα και τα στοιχεία διασταυρώνονται σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ στελέχη του ΥΠ.ΟΙΚ υποστηρίζουν ότι με το σχέδιο νομιμοποίησης των αδήλωτων εισοδημάτων μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του Δημοσίου περί τα 5 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζει ακόμα 2-3 δισ. ευρώ σε βάθος δύο ετών από τον εντοπισμό εισοδημάτων που δεν θα δηλωθούν από τους φορολογουμένους.

Το κίνητρο για να δηλώσουν οι φορολογούμενοι τα αδήλωτα εισοδήματα τους στο εξωτερικό θα είναι ή έκπτωση έως και 70% , της φορολόγησης της. Το ποσοστό έκπτωσης θα συνδέεται άμεσα και με το πόσα από τα κεφάλαια που θα νομιμοποιηθούν θα είναι επενδυτικά, ενώ αν αυτά απλά ενισχύσουν τις τραπεζικές καταθέσεις του φορολογούμενου η έκπτωση του φόρου θα πέσει στο 20%.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον προσεχή Ιανουάριο:

1. Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα του εισοδήματος των φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Η επιλογή του έτους θα είναι δικαίωμα του φορολογουμένου. Για παράδειγμα, συμφέρει τους φορολογουμένους να επιλέξουν τη χρήση του 2009, όταν ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ανερχόταν στο 40% από τον συντελεστή που ισχύει σήμερα και φθάνει στο 42%.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και είναι τοποθετημένα σε διάφορους τίτλους ή σε πιστωτικά ιδρύματα.

3. Οσοι νομιμοποιήσουν τα εισοδήματα θα γλιτώσουν από πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινικές διώξεις.

4. Οσοι επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα και τα επενδύσουν θα έχουν έκπτωση από 20% έως 70%. Αντίθετα, όσοι τα νομιμοποιήσουν αλλά τα διατηρήσουν στο εξωτερικό δεν έχουν καμία έκπτωση επί του φόρου. Ωστόσο, θα είναι «καθαρά» και θα γλιτώσουν από πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινικές διώξεις.

5. Στη ρύθμιση για την νομιμοποίηση των αδήλωτων εισοδημάτων θα περιληφθούν και υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος, αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει στα δικαστήρια.

6. Η έκπτωση θα συνδέεται με την επένδυση των κεφαλαίων που θα νομιμοποιηθούν, καθώς και το ύψος του ποσού. Ειδικότερα:

• 70% εφόσον το κεφάλαιο τοποθετηθεί σε ομόλογα ή έντοκα του ελληνικού Δημοσίου.

• 20% έως 60% στην περίπτωση που τα κεφάλαια τοποθετηθούν για σύσταση εταιρείας (ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, διαμορφώνεται και το ποσοστό).

• 20% έως 60% εφόσον τα κεφάλαια τοποθετηθούν σε εταιρεία που επενδύει στην Ελλάδα (ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, διαμορφώνεται και το ποσοστό).

• 20% έως 60% για συμμετοχή σε fund που επενδύει στην Ελλάδα.

• 20% έως 60% για επένδυση σε ακίνητα (ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, διαμορφώνεται και το ποσοστό).

• 20% εφόσον τα κεφάλαια διατηρηθούν σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό.

• 30% στην περίπτωση που τα κεφάλαια τοποθετηθούν σε προθεσμιακό λογαριασμό.

• 0% στην περίπτωση που νομιμοποιηθούν και παραμείνουν στο εξωτερικό.

7. Μπορούν να νομιμοποιηθούν εισοδήματα τα οποία είναι τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας ή αλλοδαπούς, σε αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και γενικότερα τίτλους του εξωτερικού, καθώς και στο χρηματιστήριο ή σε πλατφόρμες συναλλαγών.

Sponsored Post