ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/01/2016 14:28 EET | Updated 18/01/2016 14:28 EET

Στο ΣτΕ η παράταση της θητείας των μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, για τον εάν είναι συνταγματική και νόμιμη η παράταση της θητείας των μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), μετά τη λήξη της στις 2 Απριλίου 2012.

Το αίτημα του Διοικητικού Εφετείου έρχεται, ενώ εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το εάν ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής παραμένει νόμιμα στην θέση του και ασκεί τα καθηκόντων του και ειδικά αυτά της άσκησης προσφυγών κατά τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, παρά το γεγονός ότι έχει λήξει η 5ετης θητεία του στις 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ασχολήθηκε με τρεις περιπτώσεις προστίμων, που είχε επιβάλει η ΑΔΑΕ σε εταιρείες τηλεφωνίας, οι οποίες προσέφυγαν ισχυριζόμενες ότι, ήταν κακή η συγκρότηση των μελών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, που επέβαλλε πρόστιμα σε βάρος τους, λόγω της συμμετοχής 3 μελών των οποίων η θητεία τους παρατάθηκε επί 2 και πλέον έτη από την κατά νόμο λήξη της.