Στο ΣτΕ κρίνεται η συνταγματικότητα της φορολόγησης καταθέσεων και εμβασμάτων εξωτερικού πριν τις 30/9/2010

Στο ΣτΕ κρίνεται η συνταγματικότητα της φορολόγησης καταθέσεων και εμβασμάτων εξωτερικού πριν τις 30/9/2010
shutterstock

H συνταγματικότητα των επίμαχων φορολογικών ρυθμίσεων, που επιτρέπουν τον αναδρομικό έλεγχο και την αναδρομική φορολόγηση των εμβασμάτων του εξωτερικού, πριν από την ψήφιση του νόμου 3888/2010 (30.9.2010), καθώς επίσης, το να πρέπει ο φορολογούμενος, να αποδείξει την προέλευση των ποσών αυτών, συζητήθηκαν σήμερα στην αυξημένη 7μελη σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος, η αντιπρόεδρος Μαρία Σάρπ και εισηγητής ο Πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος).

Πρόκειται για προδικαστικά ερωτήματα, που είχαν σταλεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, μαζί με αιτήσεις αναίρεσης, οι οποίες αφορούσαν υποθέσεις των οικονομικών ετών 2009 έως και 2012, για επιβολή φόρου εισοδήματος, πρόσθετους φόρου λόγω ανακριβούς δήλωσης, εισφορά αλληλεγγύης, κ.λπ.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητούσε από το ΣτΕ να απαντήσει, εάν μπορεί η Εφορία, να φορολογεί αυτομάτως τις καταθέσεις και τα εμβάσματα σαν "αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και φοροδιαφυγή".

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας ήταν τα εξής:

1) Εάν μπορούν να φορολογηθούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ποσά εμβασμάτων, που απεστάλησαν στο εξωτερικό προ του 2010, των οποίων η προέλευση δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην Εφορία εισοδήματα.

2) Εάν είναι νόμιμη η μεταφορά στον φορολογούμενο (αντί στην Εφορία) της υποχρέωσης να αποδείξει αυτός, από πού προέρχονται τα ποσά του εμβάσματος και αν έχουν ήδη φορολογηθεί νόμιμα ή όχι.

3) Εάν είναι αντισυνταγματικό, το να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή και σε εμβάσματα προγενέστερα της έναρξης ισχύος του νόμου 3888/2010, δηλαδή πριν από τις 30.9.2010.

4) Πως θα φορολογούνται τα εμβάσματα, που υπόκεινται σε φορολόγηση; Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το δηλωθέν εισόδημα ή πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό οι τεκμαρτές δαπάνες.

5) Σε ποια χρονιά (με ποιους συντελεστές) θα πρέπει να φορολογηθούν - στον χρόνο αποστολής του εμβάσματος ή στον χρόνο σχηματισμού της τραπεζικής κατάθεσης από την οποία προήλθε το έμβασμα.

Να σημειωθεί ότι, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και στο παρελθόν (2013) είχε πάρει το μέρος των φορολογουμένων, καθώς είχε δικαιώσει φορολογούμενο.

Πρόκειται γιά την υπόθεση, που αφορά την αποζημίωση του ποδοσφαιριστή Πέτρου Μίχου, καθώς η ΔΟΥ Καλλιθέας εντόπισε το 1999, ότι το ποσόν των 34 εκατομμυρίων δραχμών, που κατατέθηκε στον λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, δεν είχε δηλωθεί στην φορολογική δήλωση του 1989. Η Εφορία του είχε καταλογίσει αναδρομικά φόρο 19 εκατομμυρίων δραχμών, μαζί με πρόστιμα κ.λπ.

Ωστόσο με την απόφαση του ΣτΕ, ο ποδοσφαιριστής δικαιώθηκε.

Η απόφαση αυτή είχε γίνει στη συνέχεια οδηγός, για παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκαν τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το ΣτΕ, αναστέλλεται η εκδίκαση των παρόμοιων εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, ενώ εάν κριθούν αντισυνταγματικές οι νομοθετικές ρυθμίσεις, τότε οι υποθέσεις αυτές θα παραπεμφθούν για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα