Η πρωτοπόρος «Λαπαροσκοπική» χειρουργική επέμβαση στη βάση του κρανίου που έγινε στην Ελλάδα

Η πρωτοπόρος «Λαπαροσκοπική» χειρουργική επέμβαση στη βάση του κρανίου που έγινε στην Ελλάδα
huffpost Greece

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας μία καινοτόμος αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση, στην διαστάσεων μόλις 2cm «Κροταφογναθική Διάρθρωση», - ενώνει τη βάση του κρανίου με την κάτω Γνάθο- για την αποκατάσταση διαταραχών και παθήσεων γνωστών ως «Σύνδρομο TMJ»που ως σήμερα απαιτούσαν πολύωρη «ανοιχτή» (δια νυστεριού) χειρουργική επέμβαση.

Η νέα «λαπαροσκοπική» χειρουργική αυτή μέθοδος, για πρώτη φορά εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, κατ’ αποκλειστικότητα από την ειδικευμένη και ειδικώς εξοπλισμένη μονάδα της «Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών».

Σύγκριση μεταξύ νέας μεθόδου & «ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης»

Η νέα επέμβαση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο, έναντι προγενέστερης «ανοιχτής επέμβασης» είναι ο περιορισμός σε μόλις 2mm της «περιοχής επέμβασης» δια μικροεργαλείων που εισάγονται στη βάση του κρανίου, μειώνει τους κινδύνους διατάραξης και τυχών επιπλοκών σε σημαντικούς νευρικούς και άλλους ιστούς έναντι της παλαιάς μεθόδου, που έως σήμερα εφαρμοζόταν.

Επίσης ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η ταχύτατη αισθητική αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την παρέλευση δύο εβδομάδων, από την επέμβαση, ακόμη και ένας ειδικός δεν μπορεί να διακρίνει τα δύο σημεία μπροστά από το αυτί, διαστάσεων ενός (2) χιλιοστών, που έχουν εισαχθεί οι δύο χειρουργικοί «αυλοί» εργασίας, διαστάσεων 1.9χιλιοστών, στους οποίους εισάγονται ειδικά μικροεργαλεία & η μικροκάμερα, επιτρέποντας την ενδοσκόπηση της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης και της επεμβάσεως «από το μόνιτορ».

Η διάρκεια της επέμβασης είναι μόλις 30 έως 40 λεπτά της ώρας, και ο χρόνος της μέγιστης παραμονής του ασθενούς στο χειρουργείο, μόλις (1) μια ώρα. Επίσης αντικαθιστά την προγενέστερη και μεγαλύτερης επικινδυνότητας, «ανοιχτή- δια νυστεριού -επέμβαση» η οποία απαιτούσε τρεις ώρες στο χειρουργείο.

Επίσης η νοσηλεία χρήζει μιας μόλις ημέρας, ενδονοσοκομειακής παραμονής του ασθενούς για νοσηλεία & περίθαλψη, εν αντιθέσει προς την προγενέστερη ανοιχτή επέμβαση, που απαιτούσε τριών ημερών παραμονή του ασθενούς για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία και περίθαλψη, με σημαντικά μικρότερη επιβάρυνση στους ασφαλιστικούς φορείς, τις νοσοκομειακές κλίνες, αλλά και στην αναμονή των ασθενών για θεραπεία-αποθεραπεία.

Στο βίντεο, επεξηγείται λεπτομερώς η επέμβαση που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο πρόσφατο 15ο Πολυθεματικό Συνέδριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, από τον Διευθυντή της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Παναγιώτη Σεννή.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα