ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12/04/2016 13:39 EEST | Updated 12/04/2016 13:39 EEST

Τα βασικά σημεία της πρότασης νόμου της ΝΔ για την ψήφο στον απόδημο Ελληνισμό

Nikos Libertas / SOOC

Διευκρινήσεις για την πρόταση νόμου που κατέθεσε η ΝΔ για το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, παρέχουν πηγές της ΝΔ.

Όπως τονίζουν, οι βασικοί άξονες της φιλοσοφίας του σχεδίου Νόμου συνοψίζονται στους εξής:

  • Καθολικότητα: Με την αξιοποίηση των δομών των Πρεσβειών και των Έμμισθων Προξενείων, όσοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και διαμένουν στο εξωτερικό αποκτούν άμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν στη χώρα όπου διαμένουν.
  • Άμεση συμμετοχή του Ελληνισμού στις κρίσιμες αποφάσεις: οι Έλληνες του Εξωτερικού που επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Εθνικές Εκλογές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των Κομμάτων και των Συνδυασμών Κομμάτων που καταρτίζουν ψηφοδέλτια Επικρατείας και αποκτούν έτσι άμεσο λόγο στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας μας. Οι εν λόγω συνδυασμοί μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και εκπροσώπους του Απόδημου Ελληνισμού και επομένως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι των Ελλήνων του Εξωτερικού παραμένει αναλλοίωτο/απόλυτο. Σημειώνεται ότι από τις υπάρχουσες λύσεις, η παραπάνω δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν κρίνεται ως η πιο εύλογη. Είναι σαφές πως, επί του παρόντος, καθιέρωση της επιστολικής ψήφου με όλες τις Συνταγματικές Εγγυήσεις (καθολικότητα, μυστικότητα) παρουσιάζει πολλές τεχνικές δυσκολίες και δε θα ήταν εφικτή. Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες λύσεις, όπως η δημιουργία μιας ή περισσοτέρων εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του Εξωτερικού, προσκρούουν σε υπαρκτές δυσχέρειες ,όπως η μεγάλη διασπορά Ελλήνων ανά την υφήλιο αλλά και η αδυναμία προσδιορισμού (τουλάχιστον κατά την πρώτη εκλογή) του εκλογικού σώματος.
  • Ευελιξία: Δεν δημιουργείται χωριστός εκλογικός νόμος, αλλά δημιουργείται ένα ευέλικτο πλαίσιο, έτσι ώστε ο εκάστοτε ισχύων να συμπληρώνεται για να καθίσταται εφαρμόσιμος.
  • Άμεση Εφαρμογή: Δεν απαιτείται σημαντική προεργασία και προπαρασκευαστικές πράξεις για αυτό και ο Νόμος θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ήδη από 1.1.2017
  • Μειωμένο κόστος: Με την πλήρη αξιοποίηση των υλικών υποδομών αλλά κυρίως του προσωπικού (Διπλωματικού, Διοικητικού) των Ελληνικών Πρεσβειών και Έμμισθων Προξενείων αλλά και Ελλήνων Δημοσίων Υπαλλήλων, αποσπασμένων σε Ελληνικές Αρχές και Διεθνείς Οργανισμούς του Εξωτερικού, είναι δυνατή η διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο Εξωτερικό χωρίς δυσβάσταχτο κόστος για τον Έλληνα Φορολογούμενο.
  • Ψήφος στους Έλληνες Ναυτικούς: με το σχέδιο Νόμου επιλύεται και το ζήτημα της συμμετοχής στην ψηφοφορία των Ελλήνων Ναυτικών, που κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ευρίσκονται λόγω εργασίας εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. Πλέον αποκτούν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα που βρίσκεται εγγύτερα στο λιμάνι όπου είναι ελλιμενισμένο το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, όποια σημαία και αν φέρει αυτό.

Σε σχέση με την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία της ΝΔ του 2009, η Πρόταση Νόμου διατηρεί τη βασική επιλογή στον προσδιορισμό του δικαιώματος του εκλέγειν. Ωστόσο προχωρά σε μια σειρά από καινοτομίες.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

  • Η νέα Πρόταση Νόμου περιλαμβάνει λιγότερες ειδικές διατάξεις και έτσι το πλαίσιο που δημιουργείται είναι πιο ευέλικτο και άμεσα συμπληρωματικό της εκάστοτε εκλογικής νομοθεσίας.
  • Δεν εισάγει ελάχιστη ποσόστωση στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων Επικρατείας από εκπροσώπους του Απόδημου Ελληνισμού, δεδομένου ότι στα ψηφοδέλτια αυτά δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης.
  • Αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και εξοικονομεί σημαντικό κόστος.
  • Προβλέπει όλες οι κρίσιμες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις να αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να καθίσταται εφικτή η ενημέρωση των Ελλήνων όπου και αν ζουν.