Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,67 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2016

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,67 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2016
eurokinissi

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 222 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 503 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1,335 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,679 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,732 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,095 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,503 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 69 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10,949 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 377 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 762 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (773 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.554 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 446 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, το Μάρτιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,881 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 1.030 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2,849 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε 218 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (184 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ανήλθαν στα 12,282 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,626 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (13,908 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,702 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,546 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,345 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 278 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 61 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 20 εκατ. ευρώ για πολυτεκνικά επιδόματα, 60 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 580 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.980 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 651 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,760 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 586 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 65 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.