ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/05/2016 10:12 EEST | Updated 18/05/2016 10:12 EEST

Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης άδειας οπλοφορίας: Εξετάσεις σε θέματα που σχετίζονται με το όπλο

Eurokinissi

Τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οπλοφορίας σε πολίτες που επιθυμούν να την αποκτήσουν ή ανανεώσουν για την ατομική τους ασφάλεια ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα προβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμολόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου, για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις εξετάσεις εφόσον με Απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού κριθεί ότι:

  • συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, ώστε για την ασφάλεια τους να είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας και
  • δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993)

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη της άδειας και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέωσης της, εφόσον κριθεί με απόφαση του διευθυντή της κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ότι διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα υποβάλλονται άπαξ στις εν λόγω εξετάσεις.

Από την αστυνομία επισημαίνεται ότι μόνο ο υποψήφιος που κρίθηκε ότι διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις θα υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ κατά το χρόνο παραλαβής της προαναφερόμενης Απόφασης, θα προσκομίζει παράβολο 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, εάν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επανεξέτασης και υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του παραβόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ανάλογα με τον τύπο του όπλου, το οποίο επιθυμούν να φέρουν για την ατομική τους ασφάλεια, για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις.