Ράνια Σουλάκη: «Όλη η Ελλάδα το κομμάτι του εθελοντισμού το είχε παραμελήσει»

Σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, όπως αυτές που βιώνει η ελληνική κοινωνία, οι έννοιες της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και της συμμετοχής αποκτούν άμεση και ουσιαστική σημασία. Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανταποκρίνεται σε αυτό το καθήκον, αναλαμβάνοντας το ρόλο που αντιστοιχεί σε έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη. Η συνεισφορά του ομίλου στην κοινωνία αποτυπώνεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με έμφαση στους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και τους πρόσφυγες.

Τα ΕΛΠΕ και οι εργαζόμενοι από όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται στάθηκαν αρωγοί στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προχωρώντας σε δράσεις, όπως η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας για την προσωρινή στέγαση τουλάχιστον 1.100 προσφύγων στην Χίο, καθώς και η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε άλλα κέντρα υποδοχής προσφύγων.

Οι δράσεις των ΕΛΠΕ έχουν να κάνουν και με την νέα γενιά αλλά όλα αυτά μας τα εξηγεί η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου η κ. Ράνια Σουλάκη.