ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01/07/2016 08:49 EEST | Updated 01/07/2016 11:44 EEST

SolidarityNow: Σε 24 δράσεις οργανώσεων στα κύρια σημεία εισόδου και εξόδου των προσφύγων

1. Από πότε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και πόσα άτομα απασχολείτε γενικά;

Το αλληλεγγύη-SolidarityNow δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2013 και απασχολεί σήμερα περίπου 40 άτομα διοικητικό προσωπικό για την ανάπτυξη των δράσεών του και τη λειτουργία δύο Κέντρων Αλληλεγγύης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για την αποτελεσματική υλοποίηση νέων προγραμμάτων που απαντούν στις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων, απασχολεί ομάδα 30 ειδικευμένων κοινωνικών επιστημόνων, ψυχολόγων και διερμηνέων.

2. Ποιο το έργο που προσφέρετε και σε ποια συγκεκριμένα πεδία εξειδικεύεστε;

Κύριος στόχος της δράσης μας είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση. Η αποστολή μας είναι διπλή: να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πιο ευπαθών ομάδων πληθυσμού με δωρεάν παροχή υπηρεσιών καθώς και, να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από δωρεές για την υλοποίηση προγραμμάτων.

3. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής σας (κρατική, ιδιωτική, ΙΟs -World Bank, UNHCR κτλ) και πως κατανέμεται το συνολικό μπάτζετ σας- στις δράσεις της οργάνωσης αλλά και τα λειτουργικά έξοδά σας, τη μισθοδοσία κλπ;

Το αλληλεγγύη-SolidarityNow δεν χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους. Είναι μια πρωτοβουλία συνεργατικής χρηματοδότησης, η οποία συγκεντρώνει, τόσο μικρές δωρεές από ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, όσο και μεγαλύτερες συνεισφορές από φιλανθρωπικούς φορείς και ιδιώτες, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα.

Ειδικότερα, εκτός από το Open Society Foundations που αγκαλιάζει τις πρωτοβουλίες του αλληλεγγύη-SolidarityNow, ο οργανισμός υποστηρίζεται από τα EEA Norway Grants, την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

4. Με ποια διαδικασία και βάση ποιων κριτηρίων αποφασίζονται οι αποστολές σας; Περιοχές και ανθρωπιστικές κρίσεις όπου έχετε παρέμβει ή έχετε τώρα παρουσία; Πως και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση του έργου σας;

Βασιζόμενο στις συνεχείς διερευνητικές αποστολές αναγκών στην Ελλάδα, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» μέσα από το πρόγραμμα δωρεών και προγραμμάτων έχει αναπτύξει δράσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Βασικό μας κριτήριο είναι οι ανάγκες, όπως προκύπτει από την αξιολόγησή τους από την ομάδα Προγραμμάτων, το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ενέργειες αξιολόγησης των δράσεών μας είναι διαρκείς από τον εσωτερικό μας έλεγχο και τη λογοδοσία μας προς τους θεσμικούς μας δωρητές αλλά πάνω απ' όλα, προς τους ίδιους τους ωφελούμενούς μας. Πέρα από τους δείκτες προόδου, για μας είναι σημαντική η μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης των παρεμβάσεών μας, οι συνέργειες και οι αλλαγές τις οποίες πετύχαμε, που βελτιώνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις ζωές των πιο ευάλωτων.

5. Στην περίπτωση της Ελλάδας και της συνδρομής σας στο προσφυγικό ζήτημα, πως επιλέχθηκαν οι τοποθεσίες (ή το σημείο) όπου δραστηριοποιείστε; Πόσο προβλέπετε ότι θα χρειαστεί να έχετε παρουσία στο πεδίο;

Έχουμε υποστηρίξει 24 δράσεις οργανώσεων στα κύρια σημεία εισόδου και εξόδου των προσφύγων, ενώ μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων το «αλληλεγγύη- SolidarityNow» καλύπτει σταδιακά όλες τις περιοχές της χώρας. Διαρκώς αξιολογούμε τις εκάστοτε συνθήκες και σε συνεργασίες με άλλες οργανώσεις, προωθούμε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την αντιμετώπιση τοπικών και συλλογικών αναγκών, λαμβάνοντες υπ' όψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Από την Ειδομένη μέχρι τη Σάμο, από την Ορεστιάδα μέχρι την Πάτρα, είμαστε παρόντες, αυτόνομα και μέσω συνεργασιών, σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων από τη δημιουργία ξενώνων έως την παροχή νομικής και ιατρικής βοήθειας, από τη φιλοξενία μέχρι δράσεις για τον HIV και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες με άξονα την καινοτομία και την πρόσθετη αξία, αντιμετωπίζοντας τις διογκούμενες ανάγκες, όπως προκύπτουν από την κοινωνικο-οικονομική και την προσφυγική κρίση. Η έμπρακτη αλληλεγγύη είναι και θα είναι, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ο κοινός παρονομαστής των πρωτοβουλιών μας.

6. Πως αξιολογείτε την συνεργασία με τις ελληνικές αρχές- την κυβέρνηση ή τις περιφερειακές/ αυτοδιοικητικές δομές- αλλά και τις τοπικές κοινωνίες; Προβλήματα συνεργασίας ή αποδοχής σας, υπήρξαν;

Το Μάρτιο του 2015, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» προσκάλεσε και έφερε στο τραπέζι του διαλόγου 100 εκπροσώπους ΜΚΟ, κυβερνητικών τομέων και διεθνών οργανισμών για πρώτη φόρα για το συντονισμό δράσεων γύρω από τη διαγραφόμενη ένταση της προσφυγικής κρίσης. Για εμάς οι συμπράξεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας, απαραίτητα εργαλεία στη διαχείριση των ζητημάτων. Ενώ στηρίζουμε δράσεις αλληλεγγύης που προέρχονται από Δήμους όπως της Θεσσαλονίκης και της Τήλου, ταυτόχρονα στρατηγικά στηρίξαμε τις σχετικά νεοσύστατες υπηρεσίες όπως του Ασύλου, της Πρώτης Υποδοχής και τον Εθνικό Εισηγητή για Θέματα Trafficking για τις δράσεις τους. Ταυτόχρονα, δράσεις μας στηρίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και τη UNICEF. Οι συνεργασίες αυτές, ενισχύουν το ρόλο και τη φωνή μας ως παρατηρητή των κρατικών και διεθνών ενεργειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

7. Είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας στην Ελλάδα; Πόσο καίρια θεωρείτε την προσφορά της οργάνωσής σας και των ΜΚΟ γενικότερα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση; Συνεργάζεστε με άλλες ΜΚΟ και ποιο είναι το επίπεδο συντονισμού των δράσεων σας;

Το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» έχει ως βασικό στόχο της αποστολής του την ενδυνάμωση των συνεργειών ανάμεσα στις ΜΚΟ και την ανάπτυξη συνεργασιών ώστε κάθε φορέας να μπορεί να αναδείξει την πρόσθετη αξία του έργου, πάντα προς όφελος όσων έχουν ανάγκη. Άλλωστε, το παράδειγμα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας που έφερε αρχικά κάτω από την ίδια στέγη 5 οργανώσεις, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, στις οποίες στη συνέχεια προστέθηκαν η Υπηρεσία Ασύλου και άλλες ομάδες αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας μας. Για μας, η ολιστική υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη με βάση την διακριτή ποιότητα των οργανώσεων ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, μία πρόκληση που όλοι μαζί πετύχαμε και συνεχίζουμε. Ταυτόχρονα, μέσα από το δίκτυο των περισσοτέρων από 60 συνεργαζόμενων φορέων, διαλεγόμαστε, συνδυάζουμε δράσεις και αναπτύσσουμε τις κατά το δυνατόν συμπληρωματικές πρωτοβουλίες.

8. Θεωρείτε ότι αναγνωρίζεται και αποτιμάται ορθά το έργο σας στη δημόσια σφαίρα;

Το αλληλεγγύη-SolidarityNow ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2013 και μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει και στηρίξει μια σειρά προγραμμάτων και δράσεων μέσω της κοινωνίας των πολιτών. Σταθερά και με συνέπεια επικοινωνεί τις δράσεις του και ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η θετική συμβολή και το έργο του προς όφελος των πληθυσμών σε ανάγκη.

9. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα ή παρανοήσεις (πχ από τα ΜΜΕ) όσον αφορά τη δράση σας; Για παράδειγμα έχουν διατυπωθεί κατηγορίες έναντι ορισμένων ΜΚΟ ότι παροτρύνουν τους πρόσφυγες να αγνοήσουν επίσημες ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα και κάποια αρνητικά δημοσιεύματα είδαν το φως της δημοσιότητας επειδή στη χώρα μας εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου της αποτελεσματικότητας των δράσεων αλλά και της οικονομικής διαχείρισης των οργανώσεων. Στο SolidarityNow σταθερά υποστηρίζουμε την ανάγκη ενός τέτοιου πλαισίου ώστε να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και με ποιους οικονομικούς πόρους. Γιατί στην Ελλάδα των καταγεγραμμένων 30.000 οργανώσεων, πρέπει να είναι σαφές ότι όλες επιτελούν το έργο που πρεσβεύουν.