Ανοίγει ο δρόμος για επαγγελματική ανέλιξη με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κατά τα τελευταία χρόνια παίζουν ένα πολύ βασικό ρόλο στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δημιουργώντας ένα καινούριο περιβάλλον στο οποίο η διαχείριση της πληροφορίας αλλάζει τα δεδομένα και τους κανόνες του ανταγωνισμού. Η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά στην ενδυνάμωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, καθώς επιτρέπει μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση στη γνώση και στη μάθηση, μια χωροχρονική αποπλαισίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από το 2011 και μετά η διαδικτυακή μάθηση παρουσιάζει εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνες του Babson Survey Research Group το 2013 πάνω από 6.7 εκατομμύρια φοιτητές έκαναν εγγραφή σε τουλάχιστον ένα διαδικτυακό πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα παρατηρείται σταθερή αύξηση των ετήσιων εγγραφών κατά 9.2% το χρόνο.

Οι δεκαετίες που προηγήθηκαν αυτής της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης περιόριζαν την πρόσβαση στη γνώση και τη μάθηση. Ενήλικες που επιθυμούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για επαγγελματική ανέλιξη, αλλά και προσωπική ανάπτυξη αντιμετώπιζαν αυτόν τον περιορισμό, αφού δεν μπορούσαν λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών να παρακολουθήσουν διά ζώσης μαθήματα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Τα προαναφερθέντα όμως εμπόδια έχουν πλέον καταρριφθεί δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεχίσει τη μάθηση με την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα on line πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι φοιτητές έχουν πλέον έλεγχο και ευελιξία στο πρόγραμμα μάθησης, το οποίο τους επιτρέπει να εξισορροπούν τη μαθησιακή τους πορεία με την καριέρα, την οικογένεια και τους φίλους. Μπορούν να δομήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να ταιριάζει χρονικά με τις ανάγκες της καθημερινής τους ζωής, όπως επίσης και με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασμό με τα e-books, καθώς και η περιορισμένη χρήση υλικοτεχνικών υποδομών μειώνουν ραγδαία τα δίδακτρα, ενώ τα έξοδα για ανάγκες διαβίωσης και μεταφοράς που προκύπτουν από την παρακολούθηση μαθημάτων σε φυσικό πανεπιστημιακό περιβάλλον, εκμηδενίζονται.

Η λειτουργία των online πανεπιστημίων δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σε πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο έχοντας έτσι την ευκαιρία για πολυπολιτισμική επικοινωνία και μάθηση διαμένοντας στην άνεση του σπιτιού τους. Η επαφή που μπορεί να έχει κάποιος με άτομα από άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς συνάδει όχι μόνο στην εκπαιδευτική, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη ως άτομο και ως πολίτης. Η διαδικτυακή μάθηση αυξάνει την επικοινωνία όχι μόνο μεταξύ των φοιτητών αλλά και μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς προσφέρει ένα φιλικό και προσιτό περιβάλλον, στο οποίο οι φοιτητές αισθάνονται άνετα να μιλήσουν μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους μέσω online chats, τηλεδιασκέψεων και emails. Προσφέρονται ήδη διαδικτυακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο.

Ένα καλό παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προσφέρει και συμβατικές και εξ αποστάσεως σπουδές και είναι ανήκει στο δίκτυο της Laureate International Universities. Ο διεθνής αυτός οργανισμός αποτελείται από 80 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες, από Αμερική και Ασία, μέχρι Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, με σύνολο περισσότερους από 1.000.000 φοιτητές. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το Digital MBA του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία των ΜΒΑ προγραμμάτων. Δημιουργήθηκε με την τεχνογνωσία, τη σύμπραξη και τη συνεργασία 5 Πανεπιστημίων της Ευρώπης και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat κ.λ.π.) και ασύγχρονης (forum, e-mail) επικοινωνίας. Η εκπαίδευση γίνεται με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard, ο φοιτητής έχει 24ωρη online εξυπηρέτηση για τεχνικά ζητήματα και ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων είναι η πρώτη προτεραιότητα του προγράμματος, γι’ αυτό και το Digital MBA του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει παράλληλα ενίσχυση και πιστοποίηση των ηγετικών προσόντων των αποφοίτων μέσω του Leadership Accelerator Programme του University of Europe Laureate Digital.

Με αυτή την ευκολία στη πρόσβαση της γνώσης μπορεί πλέον ο καθένας, σε οποιανδήποτε ηλικία και φάση ζωής κι αν βρίσκεται να συνεχίζει να επιδιώκει και να αναζητά τη μάθηση και την εκπαίδευση χωρίς πλέον κανένα εμπόδιο στη μόρφωση.

Πηγές: