ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
31/08/2016 10:49 EEST | Updated 31/08/2016 10:49 EEST

Ντράγκι: Δεν μπορεί να προσδιορισθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις αγορές ελληνικών ομολόγων

Xinhua News Agency via Getty Images
FRANKFURT, July 22, 2016 -- The European Central Bank President Mario Draghi attends a press conference at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, on July 21, 2016. The ECB on Thursday decided to leave key interest rates unchanged and vowed to act by using all instruments available if necessary. (Xinhua/Luo Huanhuan via Getty Images)

Δεν μπορεί να προσδιορισθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις αγορές ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αναφέρει ο Πρόεδρός της Μάριο Ντράγκι, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Ντράγκι θυμίζει στη γραπτή απάντησή του ότι η ΕΚΤ έκανε στις 22 Ιουνίου και πάλι δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Θυμίζει, επίσης, τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ότι για την αγορά των ελληνικών ομολόγων θα λάβει υπόψη την πρόοδο σχετικά με την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σημειώνει δε τη δήλωση του Eurogroup της 25ης Μαΐου, ότι εξετάζει την εφαρμογή σειράς μέτρων για την επαναφορά του χρέους σε καθοδική τροχιά.

 

Η απάντηση του Προέδρου της ΕΚΤ στον κ. Παπαδημούλη έχει ως εξής:

 

«Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,

 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 27 Ιουλίου 2016.

 

Στις 22 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη ειδικών περικοπών αποτίμησης (haircuts).

 

Ως αποτέλεσμα, οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν εκ νέου να χρησιμοποιούν εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία ως εξασφαλίσεις για τις πιστοδοτικές πράξεις της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή έλαβε υπόψη την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε τη δέσμευση που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ και παράλληλα αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.

 

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανάφερε ότι το ενδεχόμενο αγοράς -στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP)- εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων. 1

 

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, στη δήλωσή της στις 25 Μαΐου 2016, η Ευρωομάδα (Eurogroup) σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής σειράς μέτρων σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με σκοπό την επαναφορά του χρέους σε καθοδική πορεία και των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών σε διατηρήσιμα επίπεδα. 2

 

Υπό το φως αυτών των παραγόντων, στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ενδεχόμενες αγορές -στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP- εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία.

 

Με εκτίμηση,

 

Mario Draghi»

Sponsored Post