Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαδικτυακή πλατφόρμα crowdfunding της Εθνικής Τράπεζας

Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαδικτυακή πλατφόρμα crowdfunding της Εθνικής Τράπεζας

Σε σχετική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του 18ου InfoCom World 2016, που πραγματοποιήθηκε, στις 2 Νοεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο, στην Αθήνα, απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ηλεκτρονική της πλατφόρμα crowdfunding act4Greece. Το βραβείο της Εθνικής Τράπεζας παρέλαβε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής ο Επικεφαλής Τομέα Business Banking, κ. Γεώργιος Καμέτας, παρουσία εκπροσώπων της αγοράς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Σε πάνελ του εν λόγω συνεδρίου συμμετείχε με εισήγησή της η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, με θέμα Digital Economy: Investing in Opportunities.

Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία, κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής, που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολλούς να προσφέρουν τη δωρεά τους, σε έργα κοινωνικού και αναπτυξιακού προσανατολισμού, εύκολα και με απόλυτη διαφάνεια.

Στην παρούσα φάση, οι δράσεις που έχουν επιλεγεί κι αναρτηθεί στην πλατφόρμα εντάσσονται σε τρεις άξονες: Πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη, Πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα και Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση».