ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/03/2017 08:57 EET | Updated 07/03/2017 10:26 EET

Συμμετοχή του Lyktos Group στη Wealth Financial Services

Wealth Financial Services

Η συμφωνία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Wealth Financial Services Α.Ε. η οποία θα ενισχυθεί με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Lyktos Group στον χρηματοοικονομικό χώρο.

Η Wealth Financial Services A.E. (συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Euroxx ΑΕΠΕΥ) και το Lyktos Group (Μιχάλη Σάλλα) προχώρησαν σε συμφωνία συμμετοχής του Lyktos Group στην πρώτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Wealth Financial Services Α.Ε. η οποία θα ενισχυθεί με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Lyktos Group στον χρηματοοικονομικό χώρο.

Η Wealth Financial Services Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη ομάδα παροχής επενδυτικών συμβουλών στην χώρα, αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, προσφέροντας εύρος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε χαρτοφυλάκια πελατών αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή επενδυτών σε ομόλογα μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων (ενδεικτικά: MLS Πληροφορική, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil, ΙΚΕΑ).