ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/04/2017 13:49 EEST | Updated 21/04/2017 13:50 EEST

Ο ελληνικός λαός δεν αντιστάθηκε στη Χούντα ενεργά, αλλά δεν την αποδέχτηκε

Sponsored Post