ΕΙΔΗΣΕΙΣ
30/04/2017 14:50 EEST | Updated 30/04/2017 14:50 EEST

15 πράγματα που δεν γνωρίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε με τα ακουστικά του iPhone

Anatolii Babii via Getty Images

Μπερδεύονται, μας σπάνε τα νεύρα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα ακουστικά του iPhone που πολλοί δεν γνωρίζαμε.

Για τις κλήσεις

1. Για να απαντήσετε μια κλήση, πατάτε το κεντρικό κουμπί των ακουστικών μια φορά.

2. Για να το κλείσετε, πατάτε επίσης μια φορά το κεντρικό κουμπί.

3. Για να αγνοήσετε μια κλήση, κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

4. Για να απαντήσετε δεύτερη κλήση και να βάλετε σε αναμονή την πρώτη, πατάτε μια φορά το κεντρικό κουμπί.

5. Για να αγνοήσετε μια δεύτερη κλήση, κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

6. Για να αλλάξετε μεταξύ κλήσεων, το ίδιο, μια φορά το κεντρικό.

7. Για να τερματίσετε την κλήση και να επιστρέψετε στην πρώτη, κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

8. Για να ελευθερώσετε τα χέρια σας, μιλήστε στο ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Για τραγούδια

9. Για να το play ή το pause ενός τραγουδιού, πατάτε το κεντρικό κουμπί μια φορά.

10. Για να πάτε στο επόμενο τραγούδι, πατάτε το κεντρικό κουμπί δύο φορές.

11. Για να βάλετε από την αρχή το κομμάτι ή να πάτε στο προηγούμενο, πατάτε το κεντρικό κουμπί τρεις φορές.

12. Για να προχωρήσει στο fast-forward το τραγούδι, πατήστε δύο φορές στο κεντρικό κουμπί και κρατήστε πατημένο.

13. Για να πάτε πίσω το τραγούδι, πατήστε τρεις φορές το κεντρικό κουμπί και κρατήστε πατημένο.

Για φωτογραφία

14. Για να βγάλετε φωτογραφία, πατήστε ένα από τα κουμπιά της έντασης.

Για το Siri

15. Για να ενεργοποιήσετε το Siri, πατήστε μια φορά και κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί.

Πηγή: Business Insider