Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αυξημένες θέσεις εργασίας στην Φαρμακευτική σε παγκόσμιο επίπεδο

Ένα σύγχρονο και ισόρροπο πρόγραμμα σπουδών, που υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια σύγχρονης τεχνολογίας προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Tο πρόγραμμα της Φαρμακευτικής, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κατέχει μια εξέχουσα θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών. Είναι ένα σύγχρονο και ισόρροπο πρόγραμμα σπουδών, υποστηριζόμενο από πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια σύγχρονης τεχνολογίας.

Με την προσθήκη του προγράμματος στις Βιοϊατρικές Επιστήμες με έναρξη σπουδών το Φθινοπωρινό Τετράμηνο Σεπτέμβριος 2017, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει το πληρέστερο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα της Φαρμακευτικής διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη πτυχίου Φαρμακευτικής πενταετούς διάρκειας. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα λήψης άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού, μετά από επιτυχείς εξετάσεις στον αρμόδιο φορέα.

Οι σπουδές στη Φαρμακευτική εξασφαλίζουν στους απόφοιτους πρόσβαση σε μια αγορά εργασίας με μηδενικά ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με ψηλό βαθμό ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον και τις οικονομικές απολαβές. Το πρόγραμμα είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών και αποκτά θέση προβολής στον επίσημο Παγκόσμιο Κατάλογο Φαρμακευτικών Σχολών και στο δίκτυο ακαδημαϊκών υπηρεσιών της ομοσπονδίας.

Ευεργετικές συνέργειες στη λειτουργία του προγράμματος Φαρμακευτικής δημιουργούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής σε ό,τι αφορά τις υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, ακαδημαϊκό προσωπικό, διεπιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία, έρευνα, κύρος και αναγνώριση.

Ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στη Φαρμακευτική, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν άμεσα σε δημόσιο ή ιδιόκτητο φαρμακείο, να διεκδικήσουν θέση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επίσης σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, ελέγχου ποιότητας, παραγωγής, ιατρικής ενημέρωσης και μάρκετινγκ, φαρμακοεπαγρύπνησης και κανονιστικών υποθέσεων.

Οι επιστήμονες φαρμακοποιοί μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε ερευνητικά προγράμματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε βιομηχανίες ή εταιρείες εμπορίας τροφίμων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής υγειονομικού υλικού και ιατρικών συσκευών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του φαρμακοποιού στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, τόσο στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων όσο και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Με τις σπουδές στη φαρμακευτική εξασφαλίζεται πρόσβαση σε μια αγορά εργασίας με μηδενικά ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες χώρες του κόσμου και ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή εξέλιξη και επιστημονικό υπόβαθρο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η ζήτηση σε φαρμακοποιούς σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι αυξητική τα επόμενα χρόνια, καθώς και ότι μεταξύ των φαρμακοποιών καταγράφονται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον και τις οικονομικές απολαβές τους. Συνεπώς, οι σπουδές στη Φαρμακευτική μπορούν να θεωρηθούν ως «επένδυση», η οποία είναι σίγουρο ότι με πολλή μελέτη και σκληρή δουλειά θα αποδώσει σημαντικά οφέλη.

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι μια ζωντανή επιστήμη που εξελίσσεται ραγδαία και ελκύει ολοένα και περισσότερο τους νέους ανθρώπους, καθώς προσφέρει πολλές επιλογές για επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ, εκτός από επάγγελμα, αποτελεί λειτούργημα με τεράστια κοινωνική προσφορά και αναγνώριση. Η συνεχής ανακάλυψη νέων φαρμάκων, αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων, προϋποθέτει διαρκής επιμόρφωση και εντατική μελέτη από την πλευρά του φαρμακοποιού.

Ηγετική παρουσία στις Επιστήμες της Υγείας και Ζωής

Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία στους τομείς των Επιστημών Υγείας και Ζωής, Ιατρικής και Οδοντιατρικής της Laureate International Universities, που είναι ο μεγαλύτερος διεθνής πανεπιστημιακός οργανισμός, στον οποίο ανήκει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Laureate International Universities αποτελείται από 70 πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν σε 25 χώρες, με σύνολο 1,000,000 φοιτητές.

Σήμερα σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Laureate περισσότεροι από 220,000 φοιτητές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ή email: admit@euc.ac.cy