ΔΙΕΘΝΕΣ
22/06/2017 14:39 EEST | Updated 22/06/2017 16:34 EEST

Ποιοι ιστορικοί και γιατί αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη του Χριστού

Getty Images/Blend Images

Ότι και αν πιστεύει ο καθένας για το εάν ήταν ο Χριστός ο υιός του Θεού, το γεγονός ότι όντως υπήρξε ως ιστορική προσωπικότητα, σπάνια έχει αμφισβητηθεί.

Άλλωστε υπάρχουν αναφορές για αυτόν σε χριστιανικά, εβραϊκά και ρωμαϊκά κείμενα. Ο Ιώσηπος τον αναφέρει στα βιβλία του 18 και 20 (το 93–94 μ.Χ.), ενώ ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος αναφέρεται στην απόφαση του Πόντιου Πιλάτου (το 116 μ. Χ.).

Ωστόσο, ιστορικοί πλέον αμφισβητούν εάν όντως υπήρξε η ιστορική προσωπικότητα ονόματι Χριστός. Αρκετά βιβλία εξετάζουν το ζήτημα από μια άλλη οπτική, όπως το Zealot του Reza Aslan, το Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All του David Fitzgerald, και το How Jesus Became God του Bart Ehrman.

Αυτό που τονίζουν είναι η έλλειψη αξιόπιστων ιστορικών πηγών. Οι περισσότερες αναφορές, τονίζουν, έρχονται από χριστιανικές πηγές και ακόμη και αυτές ήταν αφηγήσεις από τρίτα άτομα, που γράφτηκαν πολλά χρόνια μετά τον θάνατό του.

Στην Βίβλο δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη ζωή από τα 12 του χρόνια μέχρι τα 30 -ένα μεγάλο διάστημα για μια προσωπικότητα που έζησε 33 χρόνια. Ένα άλλο πρόβλημα για αυτού είναι ότι ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές υπογράφονται από πραγματικό πρόσωπο, πέρα από έναν απόστολο που «υπογράφει» το χειρόγραφο.

Ακόμη, λένε, και στις μη χριστιανικές πηγές, ακόμη και εκεί οι αναφορές είναι προβληματικές.

Ο Fitzgerald αναφέρει στον προβληματισμός του ότι για αιώνες, όσοι ακαδημαϊκοί έγραφαν για τον Χριστιανισμό, ήταν και οι ίδιοι χριστιανοί, βασίστηκαν σε θρησκευτικά κείμενα και έτσι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ανεξάρτητες πηγές.

Ο ιστορικός Richard Carrier έγραψε ότι ακόμη και η αναφορά του Ιώσηπου στον Χριστό, ήταν προσθήκες από χριστιανικές γραφές. Τόνισε ότι ένα συγκεκριμένο εδάφιο, η εκτέλεση του Χριστού από τον Πόντιο Πιλάτο, προφανέστατα πάρθηκε από το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον».

Ο Carrier πιστεύει ότι ο Χριστός ως προσωπικότητα μπορεί να προήλθε από προηγούμενα ημι-θεϊκά όντα της μυθολογίας της Εγγύς Ανατολής. Και ότι αυτοί οι μύθοι εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου στα ευαγγέλια.

Πηγή: Independent, Bigthink