ΤτΕ: Μειωμένο το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πεντάμηνο

ΤτΕ: Μειωμένο το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πεντάμηνο
FRANKFURT, GERMANY - MARCH 16: A man holds and puts against daylight the new 50 Euro banknote, which will be start circulating to market on 4th April, during a press conference at Bundesbank's headquarters, with the participation of Carl-Ludwig Thiele (not seen), Member of the Executive Board of the Deutsche Bundesbank in Frankfurt, Germany on March 16, 2017. The new series of 50 banknotes takes its name from Europa, a figure from Greek mythology, whose portrait can be seen in both the watermark and the hologram of the new notes. Also this new note will have a portrait window which is visible on both sides when put against a light. (Photo by Abdulselam Durdak/Anadolu Agency/Getty Images)
FRANKFURT, GERMANY - MARCH 16: A man holds and puts against daylight the new 50 Euro banknote, which will be start circulating to market on 4th April, during a press conference at Bundesbank's headquarters, with the participation of Carl-Ludwig Thiele (not seen), Member of the Executive Board of the Deutsche Bundesbank in Frankfurt, Germany on March 16, 2017. The new series of 50 banknotes takes its name from Europa, a figure from Greek mythology, whose portrait can be seen in both the watermark and the hologram of the new notes. Also this new note will have a portrait window which is visible on both sides when put against a light. (Photo by Abdulselam Durdak/Anadolu Agency/Getty Images)
Anadolu Agency via Getty Images

Μείωση κατά 64 εκατ. ευρώ εμφανίζει το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 καθώς διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 4,8 δισ. ευρώ, κατά 347 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, το πρώτο πεντάμηνο του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,8% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6%.

Η άνοδος κατά 532 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως εκείνου των μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 0,9%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 21,3%.

Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων στο πρώτο πεντάμηνο του 2017 παρουσίασε έλλειμμα 3,4 δισ. ευρώ, κατά 371 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και ειδικότερα στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 997 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 2,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 676 εκατ. ευρώ).

(Mε πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πήγαινε στην αρχική σελίδα