ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
06/09/2017 09:46 EEST | Updated 06/09/2017 09:46 EEST

Άντληση ποσού 1,3 δισ.ευρώ, μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με μειωμένο επιτόκιο

Maria Toutoudaki

Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με μειωμένο επιτόκιο 1,91% έναντι 1,95% στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,41 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό και ανήλθε σε 1,41 δισ. ευρώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.